Etik Kurul

# Adı Tarih Detay
1 Dünya Tabipler Birliği Karar ve Açıklamalar 25.02.2019
2 Etik Kurul Görüşleri 29.11.2017
3 Etik Kurulu Üyeleri 29.11.2017
4 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK KURULU ÇALIŞMA İLKELERİ 09.10.2017
5 TTB Etik Bildirgeleri 03.05.2010
6 Kaynaklar 03.05.2010