Etik Kurulu Üyeleri

2022-2024 Dönemi

 • Prof. Dr. Feride AKSU TANIK
 • Prof. Dr. Ümit BİÇER
 • Prof. Dr. Gülriz ERİŞGEN
 • Prof. Dr. Harun TEPE
 • Prof. Dr. Raşit TÜKEL
 • Doç. Dr. M.Cumhur İZGİ
 • Dr. Kerem ALTIPARMAK
 • Dr. Onur Naci KARAHANCI

 

2020-2022 Dönemi

 • Prof. Dr. Feride AKSU TANIK
 • Prof. Dr. İskender SAYEK
 • Prof. Dr. Ümit BİÇER
 • Prof. Dr. Gülriz ERİŞGEN
 • Prof. Dr. Harun TEPE
 • Prof. Dr. Raşit TÜKEL
 • Doç. Dr. M.Cumhur İZGİ
 • Dr. Kerem ALTIPARMAK
 • Doç. Dr. Deniz ERDOĞDU
 • Dr. Onur Naci KARAHANCI

 

2018-2020 Dönemi

 • Prof. Dr. Feride AKSU TANIK
 • Prof. Dr. İskender SAYEK
 • Prof. Dr. Ümit BİÇER
 • Prof. Dr. Gülriz ERİŞGEN
 • Prof. Dr. Harun TEPE
 • Dr. Bülent Nazım YILMAZ
 • Prof. Dr. Raşit TÜKEL
 • Doç. Dr. M.Cumhur İZGİ
 • Dr. Kerem ALTIPARMAK

 

2016-2018 Dönemi

 • Prof. Dr. Feride AKSU TANIK
 • Prof. Dr. İskender SAYEK
 • Prof. Dr. Ümit BİÇER
 • Prof. Dr. Gülriz ERİŞGEN
 • Prof. Dr. Harun TEPE
 • Dr. Sezai BERBER
 • Doç. Dr. M.Cumhur İZGİ
 • Yrd. Doç. Dr. Kerem ALTIPARMAK (19 Nisan 2018’den itibaren)
 • Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU (ayrılış tarihi: 27/10/2017)
 • Doç. Dr. Serdar CEYLANER (ayrılış tarihi: 31/01/2018)

 


2008-2010 Dönemi

 • Nihat BULUT (Başkan) – Hekim, Enfeksiyon hastalıkları uzmanı, serbest hekim
 • Selçuk CANDANSAYAR – Hekim, Psikiyatrist, Gazi ÜTF Psikiyatri AD
 • Murat CİVANER (Sekreter)- Hekim, Tıp Etiği uzmanı, Uludağ ÜTF Tıp Etiği AD
 • İsmail DEMİRDÖVEN – Felsefeci, Hacettepe Ünv. Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü
 • Hayriye ERBAŞ – Sosyolog, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
 • Ali GÖKÖZ – Hekim, Gastroenteroloji uzmanı, Emekli
 • Didem Gediz GELEGEN – Pratisyen hekim, Ankara Çankaya Belediyesi
 • Cumhur İZGİ – Hekim, Tıp Etiği uzmanı, Kemer Sağlık Ocağı
 • Tuğrul KATOĞLU – Hukukçu, Bilkent Ünv. Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi AD
 • Nurgün PLATİN – Yüksek Hemşire, Emekli
 • İskender SAYEK – Hekim, Genel Cerrah, Hacettepe ÜTF Genel Cerrahi AD
 • Hafize ÖZTÜRK TÜRKMEN – Hekim, Tıp Etiği uzmanı, Akdeniz ÜTF Tıp Etiği AD
 • Müge YETENER – Hekim, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı, serbest hekim

(Berna ARDA, Alev TÜRKER, Cengiz YAKICIER, Cemal GÜVERCİN ve Gülsüm ÖNAL 2008-2010 çalışma döneminin bir kısmında Kurul üyesi olarak çalışmalara katkıda bulunmuşlardır.)

 


2006-2007 Dönemi

 • Berna Arda, Hekim, Tıp Tarihi ve Deontoloji Uzmanı, A.Ü.T.F.
 • Hayriye Erbaş,  
 • Filiz Çay Şenler, Hekim, Tıbbi Onkolog, A.Ü.T.F.
 • İsmail Demirdöven, Felsefeci, H.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü
 • Nurgün Platin, Y.Hemşire, Emekli
 • Müge Yetener,  
 • Nevzat Toroslu, Hukukçu, A.Ü.Hukuk Fakültesi, Ceza Hukuku Bölümü
 • Murat Civaner,  
 • Nihat Bulut,  
 • İskender Sayek, Hekim, Genel Cerrah
 • Alev Türker,  
 • Ali Gököz

1998-2001 Dönemi

 • Belma Akşit, Sosyolog/Medikal Antropolog, Başkent Üniversitesi
 • Berna Arda, Hekim, Tıp Tarihi ve Deontoloji Uzmanı, A.Ü.T.F.
 • Tuğrul Atasoy, Hekim, Nörolog, S.B.Ankara Hastanesi(Sekreter)
 • Işık Bökesoy, Hekim, Genetikçi, A.Ü.T.F.
 • Filiz Çay Şenler, Hekim, Tıbbi Onkolog, A.Ü.T.F.(Sekreter)
 • Haluk C.Çalışır, Hekim, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Sanatoryum Hast. (Sekreter)
 • İsmail Demirdöven, Felsefeci, H.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü
 • Nurgün Platin, Y.Hemşire, Emekli
 • Füsun Sayek, Hekim, Oftalmolog
 • Nevzat Toroslu, Hukukçu, A.Ü.Hukuk Fakültesi, Ceza Hukuku Bölümü

1996-1998 Dönemi

 • Belma Akşit, Sosyolog/Medikal Antropolog, Başkent Üniversitesi
 • Berna Arda, Hekim, Tıp Tarihi ve Deontoloji Uzmanı, A.Ü.T.F.
 • Tuğrul Atasoy, Hekim, Nörolog, S.B.Ankara Hastanesi(Sekreter)
 • Işık Bökesoy, Hekim, Genetikçi, A.Ü.T.F.
 • Filiz Çay Şenler, Hekim, Tıbbi Onkolog, A.Ü.T.F.(Sekreter)
 • Haluk C.Çalışır, Hekim, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Sanatoryum Hast. (Sekreter)
 • İsmail Demirdöven, Felsefeci, H.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü
 • İlgi Ertem, Hekim, Pediatrist, A.Ü.T.F.
 • Nurgün Platin, Y.Hemşire, H.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim Üyesi
 • Füsun Sayek, Hekim, Oftalmolog, TTB Merkez Konseyi
 • Nevzat Toroslu, Hukukçu, A.Ü.Hukuk Fakültesi, Ceza Hukuku Bölümü
 • Hilmi Uysal, Hekim, Nörolog, Sevgi Hastanesi

1994-1996 Dönemi

 • Yaman Örs, Başkan, A.Ü.T.F. Tıp Tarihi ve Deontoloji Uzmanı
 • Nevzat Toroslu, Hukukçu, AÜ Hukuk Fakültesi, Ceza Hukuku Bölümü
 • Belma Akşit, Sosyolog/Medikal Antropolog, H.Ü.T.F.
 • Çağrı Kalaça, Hekim, Aile Hekimi, Sağlık Bakanlığı(Sekreter)
 • Işık Bökesoy, Hekim, Genetikçi, A.Ü.T.F.
 • Berna Arda, Hekim, Tıp Tarihi ve Deontoloji Uzmanı, A.Ü.T.F.(Sekreter)
 • İsmail Demirdöven, Felsefeci, H.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
 • Ümit Naci Gündoğmuş, Hekim, Adli Tıp Uzmanı
 • Haldun Soygür, Hekim, Psikiyatrist, SSK Dışkapı Hastanesi
 • Hilmi Uysal, Hekim, Nörolog, SB Ankara Hastanesi(Sekreter)
 • Nurgün Platin, Y.Hemşire, H.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim Üyesi
 • Şükrü Hatun, Hekim, Pediatrist, Dr.Sami Ulus Çocuk Hastanesi.
 • Füsun Sayek, Hekim, Oftalmolog, Sağlık Bakanlığı