Dünya Tabipler Birliği Karar ve Açıklamalar


Sağlık Hizmetleriyle İlgili Haklar 

Toplum Sağlığı

Mesleki Bağımsızlık

Şiddet/Yıldırma

İnsan Hakları ve Hekimlik

Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri

Tıp Eğitimi