TTB Tarafından Tabip Odalarına Yollanan Genelge

25.11.2005

         TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

         İlgi: 19/10/2005 tarih ve 1433/2005 sayılı genelgemiz

            Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü çağrısıyla kurulmuş olan “Mesleki Sorumluluk Sigortaları İhtisas Komitesi”nde Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi de bir üye ile temsil edilmektedir.

            2004  Eylül ayında başlayan toplantılarda öncelikle Mesleki Sorumluluk Sigortalarının Genel Şartları belirlenmeye çalışılmış olup, muhalefet şerhimizde de tanımladığımız görüşlerimiz doğrultusunda 25-11-2005 tarihinde Genel Şartlar tamamlanmıştır.

            Bundan sonraki süreçte alanımıza ilişkin özel şartların tanımlanacağı “Sağlık Klozu” belirlenecektir. Genel Şartlara ilişkin görüşmeler sırasında yaptığımız girişimler sonucu, alanımızın özgünlüğü de göz önünde bulundurularak “ Bu genel şartların eki niteliğindeki klozlar genel şartlara göre özel düzenlemeler içerebilir.” hükmü konulmuştur. Bu hüküm nedeniyle Genel Şartlarda yaşam pratiğimizle bağdaşmayan ve sigortalanma amacımızı karşılamayan maddelerin düzeltilerek, düzenlenebilmesi olanağı bulunmaktadır.

            Sağlık Klozu Alt Komite toplantısı Aralık ayının ikinci haftasında yapılacaktır. Bu nedenle sigorta sektörü tarafından hazırlanmış henüz ham olduğu söylenen taslak da göz önünde bulundurularak görüşlerinizin en geç 9 Aralık 2005 tarihine kadar Birliğimize göndermenizi rica ederiz

         Saygılarımızla,
         TTB Merkez Konseyi Adına
         Dr.Orhan Odabaşı
         Genel Sekreter