e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Nisan 2003  Sayı: 103

 

 

"Özgürlük getirmek" gerekçesiyle saldıran ABD, sadece acı ve gözyaşı bıraktı;saldırı gerekcesi kitle imha silahları ise bulunamadı
ABD'nin zaferi: Ölüm, açlık ve kaos

1-1.gif (8683 bytes)Irak saldırısında sivillerin yaşadığı pekçok yerleşim birimini ve hastaneleri bombalayan ABD’ye BM’den tepki geldi. BM, hastanelere de saldıran ABD’nin “İşgal güçlerinin, ele geçirdikleri kentlerde tıbbi personelin korunması ve hastalarla yaralılara özellikle korunma sağlanması yönündeki” yükümlülüğü içeren Cenevre Sözleşmesi’ni çiğnediğini açıkladı.


Hekimler zor durumda

Güneydoğu’ya gönderilen sağlık personelini ziyaret eden TTB Heyeti, oradaki incelemelerini raporlaştırdı. Heyet, 106 sağlık çalışanının hiçbir bilgi verilmeden bekletilmesine karşın seyyar hastanelerin kapalı olduğunu tespit etti.


112 Acil Ünitelerde görev yapan hekimler, sistemin çalışanların özverisiyle yürüdüğünü belirtiyorlar....
Siyasilerin yeni kadrolaşma alanı: 112 Acil

Ankara, Antalya, Zonguldak’taki 112 Acil Ünitelerinde görev yapan hekimler, en başta can güvenliği olmayışından, hasta yakınlarından hakaret ve tepki görmekten, 112’lerin siyasi partilerce yeni bir kadrolaşma alanı olarak görülmesinden yakınıyorlar.


Prof. Dr. Saçaklıoğlu'nun katılımıyla düzenlenen basın toplantısında "aşı üretiminin perde arkası" anlatıldı
"Türkiye aşı üretmelidir"

2-1.gif (5798 bytes)Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feride Saçaklıoğlu, aşı gereksinimini karşılamak için Sağlık Bakanlığı’nın her yıl yabancı firmalara 13 milyon dolar ödediğini belirterek, 3 yıllık ithal aşı parasıyla Türkiye’de yeni bir aşı üretim tesisi kurulabileceğini söyledi.


İstanbul Tabip Odası, değişen gündemle birlikte uutulan "deprem hazırlıkları" konusunu masaya yatırdı
Hastane hazırlıkları tartışıldı

3-1.gif (6380 bytes)İstanbul Tabip Odası’nca (İTO), 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen “İstanbul’da Sağlık Kuruluşlarının Depreme Hazırlığı: Hastane Hazırlıkları” paneli 11 Mart’ta yapıldı. Panelin sonunda, İstanbul’da deprem riskinin  gündemden düşürülmemesi için çalışmalar yapılması ve durum tespitine ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlanması kararlaştırıldı.


Türk-İş Başkanı Salih Kılıç ve DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, İş Yasası Tasarısı'nı değerlendirdi
Çelebi: İşçi 19.yüzyıl  koşullarına çekiliyor

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de pekçok yönüyle karşı olduğuyasaya Türk-İş ve DİSK de tepki gösteriyor. Hem Türk-İş Başkanı Salih Kılıç, hem de DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi,  tasarının özellikle çalışma saatlerini esnekleştiren, ödünç iş ilişkisini getiren ve kıdem tazminatının alınmasını zorlaştıran maddelerinin kabul edilemeyeceğinin altını çizdiler.


Gündem
Kartopu gezegen
Ateştopu gezegen
Dr. Füsun Sayek
f_sayek.jpg (1789 bytes)Kanıta Dayalı (Evidence Based) tıp uygulamaları, son yıllarda tıp ortamımızda çok popüler bir konu... Kanıta dayalı tıp eğitimi, kanıta dayalı tıp vb... Bu kavramı yaşamın tüm alanına uyarlayabiliriz. TBMM’de kabul edilen 2003 yılı bütçesine örneğin...

Güneydoğu Tabip Odaları toplantısının ikincisi 22 Mart 2003 Cumartesi günü Mardin'de düzenlendi
"Savaşa karşı mücadeleye devam"

Güneydoğu Tabip Odaları toplantısının ikincisi 22 Mart 2003 Cumartesi günü Mardin’de düzenlendi. Toplantıda, tüm dünyada aylardır süren savaş karşıtı eylemlere karşın, ABD yönetiminin tüm insanlık değerlerini hiçe sayarak gerçekleştirdiği saldırıya dönük değerlendirmeler yapıldı ve saldırının gerçek gerekçesinin Irak’a özgürlük getirmek olmadığının tüm dünya kamuoyu tarafından bilindiği vurgulandı.


Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi 11 Nisan günü İstanbul'da toplandı
"Sağlık kısıtlamaları kabul edilemez"
Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi, 11 Nisan 2003 Cuma günü, İstanbul Üniversitesi’nde yapıldı. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman İnci’nin  başkanı olduğu konsey, Türkiye’deki tıp ve sağlık bilimleri fakültelerini temsil eden 104 kişiden oluşuyor ve Türk Tabipleri Birliği de (TTB) bir süredir düzenli olarak toplantılara katılıyor.

Dr. Kamiran Yıldırım'a DGM'den beraat
Mardin-Şırnak Tabip Odası’nın 27 Nisan 2002 tarihli 3. Olağan Kongresi’nde oda başkanı olarak yaptığı konuşması nedeniyle, DGM tarafından hakkında 312. maddeden dava açılan Dr. Kamiran Yıldırım, 3 Nisan 2003 günü gerçekleştirilen duruşma sonucu beraat etti.

TTB'nin de aralarında bulunduğu savaş karşıtları yine alanlardaydı....
Onbinler ABD'yi protesto etti
ABD’nin başını çektiği “işgal koalisyonu”nun Irak’a düzenlediği saldırıyı protesto etmek üzere Türkiye’nin çeşitli yerlerinde sayısız kez biraraya gelen savaş karşıtları, 6 Nisan 2003 tarihinde de “Savaşa Karşı İstanbul Buluşması”nı gerçekleştirdiler. Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının da katıldığı eylemde, işgal koalisyonu alkışlar, ıslıklar ve sloganlarla protesto edildi.

Satranç... Satranç... Satranç...
İki hamlede mat

Bulmaca... Bulmaca... Bulmaca...

Arada bir
Avrupa'da Sağlık Reformları (2001-2002)
Dr. Özen Aşut

Çicgisel
Dr. Halis Dokgöz

Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi dönem başkanlığına Türk Tabipleri Birliği seçildi
"Ulusal Tütün Kontrol Programı" hazırlanacak
Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi’nin 1 Nisan’da gerçekleştirilen toplantısında, dönem başkanlığına Türk Tabipleri Birliği (TTB) seçildi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, nüfusun yarısının sigara içtiği ve sigaraya başlama yaşının son derece düşük olduğu bir ülkede sigarayı bıraktırma faaliyetlerinin son derece önem taşıdığını belirterek, önümüzdeki dönemde bu konuda aktif faaliyetler yürütüleceğini ve “Ulusal Tütün Kontrol Programı” hazırlanacağını bildirdi.

TTB Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu'nun genel kurulu yapıldı
UDKK Yönetmeliği tartışıldı
11-1.gif (5150 bytes)Türk Tabipleri Birliği (TTB) Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu’nun (UDKK) genel kurulu 5 Nisan günü Ankara’da yapıldı. TTB-UDKK Yönetmeliği’ndeki değişiklik önerilerinin tartışıldığı genel kurulda, öneriler doğrultusunda hazırlanacak yönetmelik taslağının bir sonraki genel kurulda oylamaya sunulması kararlaştırıldı.

Yeni Bir Viral Solunum Yolu Hastalığı: SARS
Kamuoyunda “gizemli zatürree” olarak bilinen SARS hastalığı yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nden edinilen bilgilere göre, 11-13 Nisan tarihleri arasında dünya çapında toplam 90 SARS vakası daha belirlendi ve SARS görülen ülkelerin sayısı 21’e ulaştı. Dünya çapında toplam SARS vakası sayısı 2960’a ulaşırken, bunlardan 119’u yaşamını yitirdi.

KİTAP...KİTAP...KİTAP...KİTAP...KİTAP...KİTAP...KİTAP...KİTAP...KİTAP...KİTAP...KİTAP...KİTAP...

"Aşı Pazarı Can Pazarı / Aşı Üretiminin Perde Arkası" çıktı

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu’nun başlattığı “Türkiye’de Sağlık Alanında Olumlu Deneyimler” projesinin bir ayağı olarak başlatılan ve Prof. Dr. Feride Saçaklıoğlu, Dr. Aslı Davas, Dr. Banu Döner, Dr. Raika Durusoy, Dr. Işıl Ergin, Dr. Nermin Erol ve Dr. Hür Hassoy tarafından hazırlanan “Türkiye’de Aşı Üretimi” başlıklı çalışma, “Aşı Pazarı Can Pazarı / Aşı Üretiminin Perde Arkası” adıyla kitaplaştırıldı.

Dışarıdan Göz...
Hasta Yakını
Tanıl Bora
KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...

 

Balıkesir'de ODSH kursu 9-11 Nisan'da yapıldı

Oda ara genel kurulları başladı

İTO'dan "İş YAsası Forumu"

Acil Sempozyumu 26 Nisan'da

Nemalardan ses yok

Manisa'da I. Temel Sağlık Hzimetleri Sempozyumu

Sağlık Platformu'ndan eylem...

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön