e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Nisan 2003  Sayı: 103

 

“Hekimler zor durumda”

Güneydoğu’ya gönderilen sağlık personelini ziyaret eden TTB Heyeti, oradaki incelemelerini raporlaştırdı. Heyet, 106 sağlık çalışanının hiçbir bilgi verilmeden bekletilmesine karşın seyyar hastanelerin kapalı olduğunu tespit etti.

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Dr. Metin Bakkalcı, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Necdet İpekyüz, Diyarbakır Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. İlhan Diken, Mardin Tabip Odası Büyük Kongre Delegesi Dr. Kamiran Yıldırım’dan oluşan TTB heyeti, 3 Nisan 2003 Perşembe, günü Sağlık Bakanlığı’nca Silopi’de görevlendirilen hekimleri ziyaret etti.

Silopi’de görevlendirilen 56 sağlık çalışanını yerleştirildikleri Askeri Destek Birliği’nde ziyaret eden heyet, önce birliğin askeri yetkilileri ile görüştü. Sağlık Bakanlığı personeline ilişkin herhangi bir bilgilerinin olmadığını aktaran birlik yetkilileri, kendilerinin sadece “misafir etme” görevini yerine getirdiklerini bildirdiler. Daha sonra, görevlendirilen hekimlerle bir toplantı yapıldı. Toplantıda, mesleki hiçbir faaliyet içinde bulunmadıklarını bildiren sağlık personeli, kendilerine kimsenin hiçbir bilgi vermediğini, orada bulunmaları ile ilgili belirsizliğin halen sürdüğünü dile getirdiler.

Ardından, Askeri Destek Birliği’nin hemen yanındaki Kızılay birimine gidildi ve oradaki yetkililer ile görüşüldü. Ziyaret sonrasında hazırlanan raporda, heyetin ilk yarı resmi bilgilere burada ulaştığı bilgisine yer verildi. Buna göre, Irak’taki gelişmeler ile ilgili “insani destek” adıyla anılan çalışmalar için Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in başkanlığında  oluşturulan koordinasyon bünyesinde Kızılay’ın 3 adet seyyar cerrahi hastanelerinin kapalı olarak Silopi, Çukurca, Ankara’da bulunduğu, hastanelerin ne zaman açılacağına ilişkin bilgi bulunmadığı, açılma talimatı geldikten sonra hastanenin hazır hale getirilmesi için en az 3 güne gereksinim duyduğu bilgileri edinildi. Raporda, “Bir koordinasyonu zorunlu kılan bu çalışmada anlaşıldığı kadarıyla, fiili karar merci Kara Kuvvetleri Komutanlığı’dır” ifadesine yer verildi. Bu altyapı çalışmaları için görevlendirilen 250 Kızılay personelinin 30’u dışındakileri tekrar asıl görev yerlerine geri gönderildiği de edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Raporda yer verilen tespit ve istekler özetle şöyle:

- Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin yerine getirilmesi konusunda, başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere önemli birikim bulunmaktadır.

- Bugün için; ABD’nin Irak’a saldırısı ile ilgili olarak, ülkemize yansıyan insan hareketlilik bulunmamaktadır.

- Silopi ve Çukurca’da görevlendirilen Sağlık Bakanlığı personeli geri çekilmelidir.

- Bundan sonra, olası ihtiyaçlar için hazırlıkların ilgili birimler arası koordinasyonuna özen göstererek yerine getirilmesi gerekmektedir.

- Bu konuda doğası gereği özerk ve bağımsız bir kurum olması gereken Kızılay’ın, bu özelliğine özen gösterilmelidir. Koordinasyonun herhangi bir kurumun emrinde çalışma olarak algılanmamalıdır.

- Bu hazırlıklar kapsamında görevlendirmelerde, ihtiyaç yer ve süresi belirtilmeli, gönüllülük, bilgi, deneyim birikimi, önceden haberdar edilme, yolluk, harcırah vb. gibi artık herkesçe kabul edilmesi gereken hususlara hürmet edilmelidir.

Raporda ayrıca, TTB’nin, hekimlik mesleğinin temel ilkeleri ışığında mesleğin gereklerini yerine getirme konusundaki çalışmalarını bundan sonra da sürdüreceği vurgulandı.

Personelin yarısı geri çekildi

Sayek ve Bakkalcı Güneydoğu’da görevlendirilen hekimlerle ilgili olarak Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin ile görüştü

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek ve ikinci başkan Dr. Metin Bakkalcı, 24 Mart 2003 tarihinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görevlendirilen hekimlerle ilgili olarak, 7 Nisan 2003 Pazartesi günü Sağlık Bakanı Dr. Recep Akdağ ve 10 Nisan 2003 Perşembe günü de Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ile görüştü. Sayek ve Bakkalcı’nın Sağlık Bakanı ile görüşmesinden 3 gün sonra bölgedeki personelin yarısı geri çekildi.

Sayek ve Bakkalcı, Silopi’de görevlendirilen hekimleri ziyaret eden TTB Heyeti’nin raporunu Sağlık Bakanı Akdağ ile Devlet Bakanı Şahin’e ilettiler. Görüşmelerde, kurumlar arasındaki koordinasyonsuzluğun hekimlere büyük zarar verdiği ve hekimlerin biran önce geri çekilmesi istediği dile getirildi. Ayrıca bundan sonra bu tür görevlendirmeler için gönüllülük esasının göz önünde bulundurulması, görevlendirmelerin “alelacele” değil uygun süreler içinde yapılması istendi.

Sağlık Bakanı ile görüşmeden 3 gün sonra ve Şahin ile görüşmenin yapıldığı 10 Nisan günü, bölgedeki sağlık personelinin yarısının geri çekildiği açıklanırken, Sayek ve Bakkalcı TTB’nin süreci izlemeye devam edeceğini bildirdiler.

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön