e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Nisan 2003  Sayı: 103

 

İstanbul Tabip Odası, değişen gündemle birlikte unutulan “deprem hazırlıkları” konusunu masaya yatırdı

Hastane hazırlıkları tartışıldı

İstanbul Tabip Odası, “İstanbul’da Sağlık Kuruluşlarının Depreme Hazırlığı: Hastane Hazırlıkları” panelinde İstanbul’daki deprem senaryolarını tartıştı ve yapılması gerekenlerin bir kez daha altını çizdi.

Tıp Dünyası - ANKARA - İstanbul Tabip Odası’nca (İTO), 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen “İstanbul’da Sağlık Kuruluşlarının Depreme Hazırlığı: Hastane Hazırlıkları” paneli 11 Mart’ta yapıldı. Panelin sonunda, İstanbul’da deprem riskinin  gündemden düşürülmemesi için çalışmalar yapılması ve durum tespitine ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlanması kararlaştırıldı.

19 Haziran 2003 tarihinde düzenlenen “Sağlık Kuruluşlarının Depreme Hazırlığı” panelinin bir devamı olma niteliği taşıyan panelin açış konuşmasını İTO Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy yaptı. Gürsoy’un konuşmasının ardından, Dr. Murat Fırat’ın yönettiği, Dr. Tuncay Palteki, Dr. Gülin Kıraç, Tülay Aytekin, ve Dr. Arif Acar’ın konuşmacı olduğu ilk oturuma geçildi. İlk oturumun sonunda Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden Prof. Dr.Özal Yüzügüllü, Rebekah Green ve Bilgen Sungay programda yer almayan kısa bir sunum yaptılar ve hazırlık planlarına ilişkin bilgi verdiler. İkinci oturumun sonunda da Kasımpaşa Deniz Hastanesi’nden Dr. Tayfun Sarı hastanelerindeki hazırlık planlarıyla ilgili bir sunum yaptı.

Dr. Acar, SSK’nın İstanbul ölçeğindeki planlama süreciyle ilgili olarak, kıt olanaklara rağmen il düzeyinde planlama yapmanın olanaklı olduğunu ve yapılan işler bulunduğunu bildirdi. Durumu olduğu gibi ortaya koymanın hiç kimse tarafından eksikliklerin eleştirilmesi tarzında değerlendirilmediğini kaydeden Acar, tam tersine yapılanların takdirle karşılandığını söyledi.  Dr. Palteki, Dr. Kıraç ve Dr.Sarı da, konuşmalarında kurum yönetimlerinin inisiyatifinin taşıdığı öneme, olanaklar ölçüsünde pek çok şeyin yapılabileceğine, en önemli faktörün ise planlama becerisi ve niyeti olduğuna dikkat çektiler.

Toplantıda, deneyim paylaşımının çok önem taşıdığı, Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyon görevini yerine getirmemesi nedeniyle tek tek kurumların inisiyatif geliştirerek deneyim paylaşımını sağlamaları gerektiği vurgulandı. Tekirdağ, Kocaeli ve Edirne’yi de kapsayan ayrıntılı bir değerlendirme raporu hazırlanmasının kararlaştırıldığı toplantıda, bu çalışmaların TTB ODSH ile koordineli olarak yürütülmesi benimsendi. Bu çabadan sonuç alınabilmesi için konuya Sağlık Bakanlığı’nın ve Valiliğin de işbirliği çerçevesinde yaklaşmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Panele toplam 73 kişi, hastane ve ilgili STK lardan gelen yaklaşık 60 kişi ve 8 basın kuruluşundan 13 kişi katıldı. İl Sağlık Müdürü’nün, yazılı ve sözlü ısrarlı davetlere karşın toplantıya katılmaması tepki gördü.

Paneli düzenleyenlerden Dr. Tuğrul Erbaydar verdiği bilgide, birinci panelde konunun önemini ortaya koymaya çalıştıklarını, ikinci panelde ise konunun gündemden düşmesini önleme, iyi uygulamaları ortaya çıkartma ve diğer hastanelere bu örnekleri ulaştırma amaçlarını benimsediklerini anlattı. Panellerin bir tür iletişim ağı da oluşturduğunu kaydeden Erbaydar, bu toplantıları yapıcı bir anlayışla düzenlediklerini, açık bulmak, eksiklik duyurmak gibi bir düşünceleri olmadığını vurguladı. TTB ODSH’nin de desteğiyle bir rapor hazırlayacaklarını, Sağlık Bakanlığı ile de temasa geçeceklerini bildirdi. 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön