e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Nisan 2003  Sayı: 103

 

Prof. Dr. Saçaklıoğlu’nun katılımıyla düzenlenen basın toplantısında “aşı üretiminin perde arkası” anlatıldı

“Türkiye aşı üretmelidir”

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu’nun  programı  doğrultusunda, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk SağlığıAnabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feride Saçaklıoğlu ve ekibince hazırlanan “Aşı Pazarı Can Pazarı / Aşı Üretiminin Perde Arkası” adlı çalışma basına ve milletvekilleri ile Sağlık Bakanlığı yetkililerine tanıtıldı.

2.gif (33106 bytes)Tıp Dünyası - ANKARA - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feride Saçaklıoğlu, aşı gereksinimini karşılamak için Sağlık Bakanlığı’nın her yıl yabancı firmalara 13 milyon dolar ödediğini belirterek, 3 yıllık ithal aşı parasıyla Türkiye’de yeni bir aşı üretim tesisi kurulabileceğini söyledi.

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu’nun programı doğrultusunda, Prof. Dr. Feride Saçaklıoğlu ve ekibince hazırlanan “Türkiye Aşı Üretmelidir” konulu basın toplantısı 9 Nisan 2003 günü TTB Merkez Konseyi binasında gerçekleştirildi. Akşam da, aralarında milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı ve Hıfzısıhha Merkezi yetkililerinin bulunduğu topluluğu sunum yapıldı ve konu çeşitli boyutlarıyla tartışıldı.

Açış konuşmasını TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek’in yaptığı basın toplantısında, çalışmayı hazırlayan Prof. Dr. Saçaklıoğlu, aşı üretimine ilişkin bazı çarpıcı tespitleri aktardı. Cumhuriyetin ilk yıllardında kendi aşısını üreten Türkiye’nin bugün aşı ithal eder duruma geldiğine dikkat çeken Saçaklıoğlu, “Türkiye’nin bugün aşı üretememesinin önündeki tek engel siyasi erktir, Sağlık Bakanlığı’dır” diye konuştu.

Saçaklıoğlu, çiçek aşısının keşfinden yüzyıllar, çiçek virüsünün de büyük çabalarla yeryüzünden silinmesinden 30 yıl sonra, çiçeğin biyolojik bir tehdit olarak insalığın karşısına çıkmasının, aşı üretme bilgi ve teknolojisine sahip olmanın ulusl savunma açısından stratejik bir önemi olduğunu gösterdiğini söyledi. Biyolojik silahların geniş alanlara kolayca yayılabilme, güç saptanma, kişiden kişiye hızla bulaşma ve korunmak için etkene özel müdahale zorunluluğu gibi özelliklerinin savaş koşullarında ithalata dayalı bir aşı politikasına güvenmeyi olanaksız kıldığına dikkat çeken Saçaklıoğlu, Türkiye gibi ülkelerin önündeki tek çözümün kendi aşılarını üretmek olduğunu söyledi. Saçaklıoğlu, aşı üretiminin kamunun güvencesinde olması zorunluluğuna da işaret ederken, “Aşı gibi yaşamsal bir üründe dışa bağımlılık kabul edilemez” dedi.

Saçaklıoğlu son 20 yıla kadar Türkiye’de aşı üretildiğini belirtirken, 20 yıldır kamu sağlık hizmetlerinin uğradığı ciddi saldırıdan aşı üretiminin de payını aldığını söyledi. Saçaklıoğlu, şu görüşleri aktardı:

“Bağışıklama halk sağlığının temelini oluşturan hizmetlerden biridir. Bağışıklama hizmetlerinin sürekliliği ancak aşının sürekliliği ile olanaklıdır. Bağışıklama ve aşı üretimi ile ilgili son literatürde karşılaşılan dil ve kavramla tüyler ürperticidir. O nedenle az gelişmiş ülkelerin kendi aşılarını üretmeleri, kapitalist ülkelere ‘pazar’ olmamaları çok önemlidir. Ülkemiz 3 yıllık aşı dış alım bedeliyle ihtiyacı olan tüm bakteri ve virüs aşılarını üretecek, çağdaş, modern teknolojiyle donatılmış aşı üretim tesislerini kurabilecek durumdadır.”

Basın toplantısının ardından, aynı gün saat 18.00’de aralarında CHP Milletvekilleri Dr. Canan Arıtman, Muharrem Toprak, Ali Arslan, Refik Saydam Hıfzısıhha Başkanı Dr. Mustafa Aydın Çevik ile çok sayıda hekim ve diş hekiminin bulunduğu gruba aşıyla ilgili çalışma tanıtıldı ve konu çeşitli boyutlarıyla tartışıldı. 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön