e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Nisan 2003  Sayı: 103

 

Bulmaca...Bulmaca...Bulmaca...

Hazırlayan: Sedat Yaşayan

 

SOLDAN SAĞA

9.gif (41595 bytes)1- 1914 - 1990 yılları arasında yaşamış, Hacettepe Üniversitesi’nin kurucularından olup uzun yıllar burada öğretim üyeliği yapmış, yurdumuzda halk sağlığının ve koruyucu hekimliği gelişmesinde öncü rol oynamış ünlü hekimimiz. 2- İspanyolların sevinç ünlemi - Leşle beslenen, kızılımsı tüylü bir kuş. 3- Yapıştırıcı bir madde - Erişmiş, ulaşmış - Anadolu halklarının en eski ana tanrıçası. 4- İlkel bir silah - Bir dağ ya da tepenin alt bölümü - Mezopotamya’da kurulmuş eski bir krallık. 5- “...... kesilir geçse saba gülşenimizden” (Yavuz Sultan Selim) - Bir bestede kullanılabilecek aynı türden sesler kümesi. 6- Klavyeli bir çalgı - Kuran’da bir sure - Ruh. 7- Mal ya da hizmet karşılığı yapılan ticaret; takas - Eski Türklerde çocukları koruyan tanrıça. 8- Üstü kapalı olarak anlatma - “O” adılının yönelme durumu - İlaç, çare. 9- İlk müslüman Türk kadın tiyatro oyuncusu. 10- Dere, çay - Saç kıvrımı - Uyarı. 11- Balıkesir’in eski adı - Genellikle ölümle sonuçlanan ve ateşli bir hastalığa yol açan, Afrika kökenli virus. 12- Yanağın alt kısmı - Eskiden Karagöz oynatılan kahvelere verine ad - “Şu dünyanın iki imiş kapısı / Geldi geçti ..... günümün hepisi” (Karacaoğlan).

 

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1- Hasta olmaktan aşırı derecede korkma - Dahi. 2- Haberci - Oruç ayı. 3- Zehir - Kanca, kopça - Bir nota. 4- Engel - İncir ağaçlarında döllenmeyi sağlayan sinek. 5- Katılmış, ulanmış parça - Temiz hava almak ve dinlenmek için verilen ara. 6- Üzerinde ölü yıkanan kerevet - Seçkin. 7- Resmi bir erkek giysisi - Tırnak boyası. 8- “Ölümdür yaşanan tek başına / Aşk ..... kişiliktir” (Ataol Behramoğlu) - Fin hamamı - Bir gıda maddesi. 9- Sırtta taşınan yük - Kahve, hindistancevizi, süt ve alkolden oluşan bir içki. 10 Hayvanlara vurulan damga - Osmanlılar döneminde ulame sınıfından olanların giydiği, yakası ve kolları setre biçiminde uzun üstlük - Yankı. 11- Erzincan’ın bir ilçesi - “ ...... gözlüm ben bu ilden gidersem / Zülfü perişanım kal melül melül” (Karacaoğlan). 12- “Su sesi ve kanat şakırtısından / Billur bir avize Bursa’da .......” (Ahmet Hamdi Tanpınar) - Eti lezzetli bir balık.

 

 

9-1.gif (15841 bytes)

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön