e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Nisan 2003  Sayı: 103

 

Balıkesir’de ODSH kursu 9-11 Nisan’da yapıldı

Tıp Dünyası - BALIKESİR - Balıkesir Tabip Odası’nca düzenlenen Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) kursu 9-11 Nisan 2003 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

9 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de başlayan kursta önce “Temel Kavramlar”, “ODD Epidemiyolojisi” ve “Sağlık Durum Değerlendirmesi” başlıklı çalışma anlatıldı. 10 Nisan günü, “Risk Grupları”, “Yardımların Organizasyonu” değerlendirildi. Öğleden sonraki derslerde ise “Bulaşıcı Hastalıklar” ve “Hazırlıklı Olma” anlatıldı. Kursun son gününde ise, “Ruh Sağlığı ve Sağlık Çalışanlarının Sorunları”, “ODD/Etik Sorunlar”, “Çevre Sağlığı”, “Kampların Organizasyonu” konuları işlendi. Kurs, “Hizmet, Koordinasyon, Örgütlenme” başlıklı forum ile sona erdi.

Kursun eğiticiliğini, Dr. Kevser Vatansever, Dr. Şafak Gürsoy, Dr. Hasan Onat, Dr. Hilal Batı, Dr. Sürel Karabilgin, Dr. Tuğrul Erbaydar ve Dr. Ali Osman Karababa yaptılar.

 

Oda ara genel kurulları başladı

Tıp Dünyası - ANKARA - Tabip odalarının ara genel kurulları başladı. İstanbul Tabip Odası’nın olağan ara genel kurulu 20 Nisan Pazar günü saat 10.00’da İTO Sevinç Özgüner toplantı salonu’nda, İzmir Tabip Odası’nın ara genel kurulu 26 Nisan Cumartesi günü saat 10.00’da tabip odasında Orhan Süren Salonu’nda, Ankara Tabip Odası’nın ara genel kurulu da 3 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00’de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 75. Yıl Toplantı Salonu’nda yapılacak.  

 

İTO’dan “İş Yasası Forumu”

Tıp Dünyası - İZMİR - İzmir Tabip Odası (İTO) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu, İş Yasası Tasarısı’na ilişkin “İş Yasası Forumu” düzenledi. İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, DİSK, Türk-İş, TMMOB İzmir Şubesi, İş Teftiş Kurulu Bölge Müdürlüğü temsilcileri Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden öğretim üyelerinin  davetli olduğu forum 3 Nisan 2003 Perşembe günü, İTO Orhan Süren Salonu’nda gerçekleştirildi.

 

Acil sempozyumu 26 Nisan’da

Tıp Dünyası - ANKARA - Ankara Tabip Odası’nca düzenlenen “Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu” 26-27 Nisan tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda yapılacak. Sempozyumda, “Acil sağlık Hizmeti Çalışanlarının Yasal Sorumlulukları”, “Acil Sağlık Hizmeti Sunumunda Mevzuat ve Uygulamalar”, “Acil Çalışanlarının Meslek Öncesi ve Sonrası Eğitimi”, “Medyanın Acil Sağlık Hizmeti ve Kurtarma Hizmetlerine Bakışı”, “Acil Çalışanlarının İş Riskleri”, “Acil Çalışanlarının Özlük Hakları ve Yeni Düzenlemeler”, “Acil Sağlık Hizmeti ile Kurtarma Hizmetlerinin Organizasyonu” konuları masaya yatırılacak.

 

Nemalardan ses yok

Tıp Dünyası - ANKARA - Hükümetin Nisan ayı içerisinde ödeneceğini açıkladığı nemalar, ayın ortasına gelinmesine karşın hala ödenmedi. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan’ın “Büyük bir ihtimalle bu ay içinde ödeyeceğiz” açıklamasının ardından, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan “daha kesin” bir ifade ile “Nemalar ay sonuna kadar kesinlikle ödenecek” açıklamasını yaptı. Ancak ay sonuna iki hafta kalmasına karşın nemaların ödenmesine ilişkin hiçbir kesin bilgi bulunmuyor.

 

Manisa’da I.Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu

Tıp Dünyası - MANİSA - Manisa Tabip Odası’nca düzenlenen I. Temel Sağlık Hizmetleri

Hizmetleri Sempozyumu 5 Nisan’da Manisa’da Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan sempozyum Doç. Dr. Erhan Eser’in “Temel Sağlık Hizmetleri” giriş sunumuyla devam etti. Ardından Türkiye’de Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde “Kayıt ve Bildirim Sistemi” konulu paneli Prof.Dr. Ali Osman Karababa yönetti, Dr. Serdağ Etiz, Dr. Şefika Mutlu, Dr. Nihat Özsoy panelist olarak katıldılar. Panel sonrası konuyla ilgili serbest bildiriler sunuldu. Öğle arasından sonra   “Örnek Sağlık Ocağı” ödül töreni ile program devam etti. Kırsal kategoride Adala Sağlık Ocağı ve Akselendi Sağlık Ocağı, kentsel kategoride Soma Merkez ve Turgutlu Merkez 1 Nolu Sağlık Ocakları ödüllerini aldılar. Ödül töreni sırasında barkovizyon gösterisiyle sağlık ocaklarının tanıtımının yapıldı.

Doç.Dr. Gönül Dinç’in yönettiği “Sağlık Ocaklarında Hizmet Sunumunda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” paneli, Ebe Şadiye Aksoy, Dr. Metin Öztürk, Dr. Gül Kitapçıoğlu ve Yrd.Doç.Dr.Alp Ergör’ün sunumlarıyla gerçekleşti.

Panel sunumları dışında, sabah ve öğleden sonra toplam 13 bildiri sunuldu. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve C.B.Ü. tarafından desteklenen sempozyuma İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer Üniversitelerden de ilgi yoğun oldu. Sempozyuma 220 kişi katıldı.

 

Sağlık Platformu’ndan eylem...

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Eczacıları Birliği (TEB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan oluşan Sağlık Platformu, 4 ve 10 Nisan tarihlerinde yaptığı toplantılarda ABD’nin Irak’a saldırısını değerlendirdi. ABD’nin Irak’a saldırısının tüm sağlık ortamını tahrip ettiği bugünlerde yaşanan tablo gözönünde bulundurulduğunda saldırının ve işgalin kabul edilemezliğini vurgulayan Sağlık Platformu, 16 Nisan 2003 Çarşamba günü saat 12.30’da ABD temsilciliklerinin bulunduğu Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de, temsilcilikler önünde toplanarak geniş katılımlı eylemlerle ABD’nin Irak’ı işgalini kınama kararı aldı.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön