e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Mart 2003  Sayı: 101

 

 

Hekimler, 14 Mart Tıp Haftası dolayısıyla yayınladıkları 2003 bildirgesinde, toplumun diğer tüm kesimleri gibi artık bedel ödemek istemediklerini vurguladılar
Hekimler hak ettiklerini istiyor
1-1.gif (5759 bytes)Hekimler, 14 Mart Tıp Haftası dolayısıyla yayınladıkları 2003 bildirgesinde, toplumun diğer tüm kesimleri gibi artık bedel ödemek istemediklerini, sadece “hak ettiklerini” istediklerini vurguladılar. Hekimler, 14 Mart 2003 Bildirgesi aracılığıyla, savaşa karşı çıktıklarını bir kez daha dile getirdiler.

14 Mart Tıp Haftası'nda sağlık sektörünün ve sağlık çalışanlarının durumu
Sağlık kan kaybediyor

Sağlık sektörü, tüm bileşenleriyle birlikte ağır bir biçimde kan kaybediyor. Son yıllarda sağlıktaki özelleştirme politikaları ve tüm hükümetlerce kabul gören “paran kadar sağlık anlayışı” bu kan kaybının ana nedenini oluşturuyor. Belli başlı bazı veriler, bütün gerçekleri gözler önüne seriyor:


14 Mart etkinlikleri

3-1.gif (6496 bytes)Her ne kadar son yıllarda hekimlerin yaşadığı büyük sorunlar, özlük haklarındaki büyük kayıplar nedeniyle 14 Mart artık “bayram” olmaktan çıksa da, hafta boyunca hekimler, ülkenin büyük ve güçlü bir meslek grubunun temsilcileri olarak bir kez daha sözlerini söylediler, dayanışmanın ve örgütlülüğün en güzel örneklerini verdiler, hekimlerin sadece hekimlik yapmadıklarını gösterdiler.


TMMOB, DİSK, KESK ve Türk Tabipleri Birliği'nin de aralarında bulunduğu Savaş KArşıtı Platform barış buluşmasını gerçekleştirdi
Halkın tepkisi güçleniyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) girişimi ve öncülüğü ile düzenlenen 1 Mart mitingi, son yılların en büyük katılımına sahne oldu. Aynı saatlerde TBMM’de oylanan tezkerenin reddedilmesinde, “halkın gücü” etkili oldu.


3 Mart günü tasarruf ve gelir artırmaya yönelik tedbirleri açıklayan hükümet, yine ezilen ve yoksul vatandaşa yüklendi
Hükümet "sağlığı" gasp etti

3 Mart 2003 Pazartesi günü “Tasarrufa ve Gelir Artırmaya Yönelik Tedbirler” paketini açıklayan 58. Hükümet, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı sürecin yükünü, yine ekonomik koşulların olumsuzlukları nedeniyle uzun süredir ezilen, yoksul vatandaşa yükledi. 58. Hükümetin hazırladığı tasarruf önlemleri paketinin önemli bir bölümünü, sağlıktan yapılan kesintiler oluşturdu. Sağlığa bütçeden ayrılan son derece düşük (2003 için yüzde 2.4) paya da göz koyan hükümet, sağlık alanından yapılan kesintilerle 355 trilyon “tasarruf” sağlamayı hedefliyor.


Kocaeli'de Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Durumu Sempozyumu yapıldı
Birinci basamakta sorunlar tartışıldı

6-1.gif (4532 bytes)Kocaeli Tabip Odası tarafından düzenlenen “Kocaeli’de Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi” konulu sempozyum 8-9 Mart 2003 tarihinde Pratisyen Hekimlik Komisyonu (KTO-PHK)’nun yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.


Gündem
Sen istersen olur barış, istersen çiçeklenir
Dr. Füsun Sayek
f_sayek.jpg (1789 bytes)Kısaca bir soluklanmak, yaşadığımızı bir dış halkadan izlemek….İşte seyahat. Uzun bir tatille gelen seyahat “gündemimizi’ belirliyor. Bir günlük gazeteden haberlerle sürdürürsek  dışarıların tıp gündemi şöyle;

Genel Pratisyenlik Enstitüsü, genel pratisyenliğin ayrı bir tıp disiplini olması yönünde büyük aşama kaydetti
GPE, her geçen gün daha fazla benimseniyor

7-1.gif (3818 bytes)GPE Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen, önümüzdeki dönemde GPE’nin tanıtılması, saha eğitim programlarının hazırlanması, bölge örgütlenmelerinin tamamlanması yönünde daha yoğun bir çalışma içine girileceğini bildirdi.


Sağlık ve Sosyal hizmet Emekçileri Sendikası "Sağlıkta Olası Gelişmeler ve Sağlık Emekçileri" sempozyumunu düzenledi
"Politikalar halkla paylaşılmalı"
Sağlık Bakanı’nın bulunmadığı, AKP Milletvekili Turhan Çömez ve CHP Milletvekili Mehmet Neşşar’ın katıldığı toplantıda, sağlık politikalarının kamuoyu ve halkla paylaşarak belirlenmesi istendi.

Savaş Karşıtı Platform, eylemin ardından düzenlediği basın toplantılarında TBMM'yi uyardı:
"Tezkereyi ikinci kez getirmeyin"
9-1.gif (6826 bytes)Savaş Karşıtı Platform adına konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, tezkerenin bir kez daha TBMM gündemine getirilemeyeceğini, tezkereyi bir daha gündeme getirme çabalarının hiçbir meşruiyeti olmayacağını, aksi halde bu kez milyonların ayağa kalkacağını söyledi.

Şef ve şef yardımcılığı atamalarında 1999 yılında başlayan yasal süreç devam ediyor
Karar düzeltme talebi kabul edildi
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu (İDDGK), 7 Şubat 2003 günü gerçekleştirdiği toplantısında şef ve şef yardımcılığı atamalarıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın karar düzeltme talebini kabul etti. Şimdi, İDDGK’nin bozma kararı  verdiği dosyalar tekrar Danıştay 5. Dairesi’ne gelecek, 1999’dan beri devam eden yasal süreç bir bakıma yeniden başlayacak.

Satranç... Satranç... Satranç...
İki hamlede mat

Bulmaca... Bulmaca... Bulmaca...

Arada bir
Farklı açılardan bakmak ve görmek
Dr. Mustafa Sütlaş

Çicgisel
Dr. Halis Dokgöz

Türk Tabipleri Birliği, TMMOB, DİSK ve KESK'in 2003 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmesi:
"IMF" bütçesi
TTB, TMMOB, DİSK ve KESK asker gönderme ve bulundurma tezkeresinin 1 Mart’ta TBMM’de reddedilmesinin ardından açıklanan 2003 yılı  bütçesinin, “barışın bedeli” olarak sunulmaya çalışılmasına tepki göstererek, “Halkımıza çıkarılan 15.7 katrilyon lira tutarındaki bu maliyet, barışın değil, IMF programının maliyetidir” açıklamasını yaptı.

Dünya Tabipler Birliği, hekimler ve ticari girişimler arasındaki ilişkiler hakkında bildiri önerisi hazırladı
Hekim/ticari girişim ilişkisi; nasıl ve ne kadar?
14.gif (1622 bytes)Dünya Tabipler Birliği’nin (DTB) 2002 yılında Washington’da gerçekleştirilen genel kurulu sırasında İsrail Tabip Birliği’nin önerisi olarak sunulan “Hekimler ve Ticari Girişimler Arasındaki İlişkiler Bildirgesi” DTB Tıbbi Etik Komitesi (TEK) tarafından revize edildi. Bildiri 15-18 Mayıs 2003 tarihleri arasında Fransa’nın Divonne kentinde yapılacak 164. Dünya Tabipler Birliği Konsey Toplantısı’nda görüşülecek.

Denizli Tabip Odası'ndan panel
"Türkiye'de Sağlık Ortamı, Sorunlar ve Çözümleri"
Türkiye’nin sağlık ortamına ilişkin verilerin ele alındığı panelde, sağlığın tüm basamaklarda ücretsiz olması, döner sermayenin kaldırılması gerektiği vurgulandı. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret edildi ve yasalarda yer alan sevk zincirinin mutlaka uygulanması istendi.

"Aşıyla Gelen Hayat" belgeselinin tekrarı isteniyor
15-1.gif (6607 bytes)Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu’nun etkinliklerinde yer alan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feride Saçaklıoğlu ile ekibinin çalışmasından yola çıkarak hazırlanan “Aşıyla Gelen Hayat Belgeseli” 14 Mart 2003 Cuma akşamı saat 20.00’de TRT 2’de yayınlandı.

Ülkelerin Sağlık Performansını Hangi Etkenler Belirliyor?
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İlker Belek ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hülya Belek tarafından hazırlanan ve Toplum ve Hekim Dergisi’nin Eylül-Ekim 2002 sayısında yer alan araştırma, sosyalizm deneyimi olan ülkelerin sağlık performanslarının kapitalizm deneyimi olan ülkelere göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

KİTAP...KİTAP...KİTAP...
KİTAP...KİTAP...
GAP Sağlık Sektörü Raporu çıktı
KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...

 

3. Türk Cerrahi Yeterlilik Sınavı yapılıyor

ATO'dan "Acil Sağlık Hizmeti Sempozyumu"

TTB YOK toplandı

TTB PHK toplandı

TTB GPE Yönetim Kurulu toplandı

İzmir'de B Tipi İşyeri Hekimliği Kursu

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön