e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Mart 2003  Sayı: 101

 

Denizli Tabip Odası’ndan panel:

“Türkiye’de Sağlık Ortamı, Sorunlar ve Çözümleri”

Türkiye’nin sağlık ortamına ilişkin verilerin ele alındığı panelde, sağlığın tüm basamaklarda ücretsiz olması, döner sermayenin kaldırılması gerektiği vurgulandı. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret edildi ve yasalarda yer alan sevk zincirinin mutlaka uygulanması istendi.

Tıp Dünyası - DENİZLİ - Denizli Tabip Odası’nın 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 15 Mart 2003 tarihinde  düzenlediği “Türkiye Sağlık Ortamı, Sorunlar ve Çözümleri” konulu  panel  geniş bir katılımla gerçekleşti. Sağlık çalışanlarının özlük hakları, aile hekimliği ve genel sağlık sigortası başlıklarının yer aldığı panele konuşmacı olarak  CHP Denizli Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Neşşar  ve TTB MK üyesi Dr. Eriş Bilaloğlu katıldı. Panele davet edilen  ve katılacaklarını bildiren AKP Denizli Milletvekilleri ise son anda panele katılmaktan vazgeçtiler.

Dr. Mehmet Neşşar konuşmasında 12 Eylül’den bu yana hükümetlerce yürütülen sağlık politikalarını ve AKP hükümetinin sağlık politikalarını eleştirdi.CHP olarak birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve önemsenmesini, birinci basamağın ücretsiz olması gerektiğini, ikinci basamakta ise özelleştirme politikalarına ağırlık verilmesinin yaralı olacağını belirtti.

Dr. Eriş Bilaloğlu, Sağlık Bakanlığı, TÜSİAD ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerini sunarak başladığı konuşmasında günümüz sağlık ortamında yaşanan sorunları ve nedenlerini matematiksel bir kesinlikle ortaya koydu. Çözümün “Toplumsal Eşitlik”  kavramı çerçevesinde aranması gerektiğini dile getirdi. Yaşanan sorunların birinci basamak sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi, sevk zincirinin oluşturulması, tıp fakültesi kontenjanlarının dondurulması, ulusal sağlık politikalarının geliştirilmesi ile aşılabileceğini belirtti. Tüm sağlık çalışanları içerisinde hekimlerin piramidin en tepesinde bulunması gerekirken, piramidin tersine döndüğünü, günümüzde 90 bini bulan hekim sayısının 2025 yıllarında ulaşılması gereken rakam olduğunu söyledi. Sorunların çözümü için TTB’nin savunduğu çözümleri ise şu başlıklar altında dinleyicilere sundu.

1) Sağlık, tüm basamaklarda ücretsiz olmalı, döner sermaye kaldırılmalıdır.

2) Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmeli, yasalarda yer alan sevk zinciri mutlaka uygulanmalıdır.

3) Ulusal ilaç sanayi kurulmalı ve güçlendirilmelidir.Türkiye aşı üretimine geçmelidir.

4) Adil bir vergilendirme sistemi oluşturulmalı, elini halkın cebine uzatmayarak oluşturulan kaynaktan sağlığı finansman sağlanmalıdır.

5) Sağlık alanında tam süre çalışma sistemine geçilmelidir.

6) Sağlık çalışanlarının özlük hakları derhal iyileştirilmelidir.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön