e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Mart 2003  Sayı: 101

 

Kitap...Kitap...Kitap...Kitap...Kitap...Kitap...Kitap

GAP Sağlık Sektörü Raporu çıktı

16.gif (33261 bytes)Tıp Dünyası - ANKARA - Diyarbakır Tabip Odası (DTO) ve Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın ortak hazırladığı “GAP Sağlık Sektörü Raporu” adlı kitap çıktı.

Türkiye’de ve “GAP Bölgesi’nde Sağlık Örgütlenmesi”, “Mevcut Durum”, “Sağlık Kurumları”, “Sağlık İnsan Gücü”, “Sağlık Göstergeleri”, “Öncelikli Sorunlar ve Çözüm Önerileri” gibi başlıkları içeren çalışma, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) da desteğiyle hazırlandı.

Çalışmanın amacı, kitabın giriş bölümünde “bölgedeki tüm insanlar için yaşam kalitesini yükseltmek ve katılımcılık temelinde bunu sürdürülebilir kılarak diğer bölgelerle arasındaki farklılığı gidermek” olarak tanımlandı.

Kitabın 3 önsözünden birini kaleme alan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, önsözde şunlara yer verdi:

“Bir zamanlar şöyle bir benzetmeye rastlamıştım. Çok önemli olan GAP, bilgisayarın ana makinası hardware’i. Benzetme şöyle sürüyordu. Ana makine önemli ama software, yani programlar bilgisayarın çalışmasında en az gerçekleştirilebilen bu önemli altyapı kadar önemli. Programlar yani ‘software’; GAP Bölgesi’nde projeler ile eğitim, sağlık gibi konularda ne var, neler olacak, nasıl etkileneceği belirleyecek. Bu amaçla da öncelikle sağlıklı bir veri tabanına, kaynaklarımızı bilmeye gereksinmemiz var. İşte elinizdeki değerli rapor; sağlık alanındaki görüntünün çeşitli kuruluşların işbirliği ile bir fotoğrafını çekiyor ve oluşturulacak planlı uygulamaya, ana plana kolaylık sağlıyor. Türk Tabipleri Birliği bu raporun oluşmasındaki önemli katkıları için Dr. Necdet İpekyüz, Dr. Mansur Özcan, Dr. Günay Saka, Dr. Nevzat Aytekin ve GAP İdaresi’ne sağlığa yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyor.”

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön