e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Mart 2003  Sayı: 101

 

3. Türk Cerrahi Yeterlilik Sınavı yapılıyor

Tıp Dünyası - ANKARA - 3. Türk Cerrahi Yeterlilik Sınavı’nın birinci basamağı 12 Nisan 2003 Cumartesi günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası salonlarında yapılacak. Son yıl asistanları ile uzmanlığını almış genel cerrahların girebileceği sınavın başvuru süresinin 1 Nisan 2003 günü sona ereceği ve başvuruların Türk Cerrahi Derneği’ne yapılması gerektiği bildirildi. İsteyenler, Sağlık Sokak No:11/5, 06410, Yenişehir/ANKARA adresindeki Türk Cerrahi Derneği’nden, 0 312 435 15 19 numaralı telefondan ya da www.turkcer.org web adresinden sınav ve başvurular hakkında daha ayrıntılı bilgi alabilecekler.

 

ATO’dan “Acil Sağlık Hizmeti Sempozyumu”

Tıp Dünyası - ANKARA - Ankara Tabip Odası (ATO), acil sağlık hizmeti sunumunda mevcut durumun saptanması ve geleceğe dönük hedeflerin belirlenmesi amacıyla 26-27 Nisan 2003 tarihlerinde AÜTF İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda “Acil Sağlık Hizmeti Sempozyumu” gerçekleştirecek. Düzenlemesini Dr. Kurtuluş Arıkök, Dr. Songül Yalçın, Dr. Ümit Erkol, Dr. Şenol Avcı, Dr. Cenap Yıldırım ve Dr. Sedat Abbasoğlu’nun üstlendiği sempozyumda, “Acil Sağlık Hizmeti Çalışanlarının Yasal Sorumlulukları”, “Acil sağlık hizmeti sunumunda mevzuat ve uygulamalar”, “Acil çalışanlarının meslek öncesi ve sonrası eğitimi”,  “Medyanın acil sağlık hizmeti ve kurtarma hizmetlerine bakışı”,  “Acil çalışanlarının iş riskleri”, “Acil çalışanlarının özlük hakları ve yeni düzenlemeler” ile “Acil sağlık hizmeti ile kurtarma hizmetlerinin organizasyonu” konu alınacak. Çalışmalar, görev almak isteyen hekimlerden oluşan ve “özlük hakları”, “çalışanların sağlığı”, “mezuniyet öncesi ve hizmet içi eğitim” olarak bölümlenen 3 çalışma grubu tarafından yürütülecek. Sempozyuma ilişkin ayrıntılı bilgi ATO’nun 0 312 418 87 00 numaralı telefonundan ya da www.ashs.ato.org.tr adresinden alınabilecek.

 

TTB YOK toplandı

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu (YOK), 22-23 Mart 2003 Cumartesi-Pazar günlerinde Ankara’da toplandı.

Dr. Faik Çelik, Dr. Faik Urbarlı, Dr. Özen Aşut, Dr. Orhan Erdinç, Dr. Şükrü Hatun, Dr. Cem Kaptanoğlu ve Dr. Şefik Zan’ın katıldığı toplantıda 34 dosya karara bağlandı. YOK gelecek toplantısını 29-30 Mart tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirecek.

 

TTB PHK toplandı

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pratisyen Hekim Kolu (PHK) 1 Mart 2003 Cumartesi günü Ankara’da toplandı. Sabah saatlerinde “Savaşa Hayır” mitingine katılan PHK temsilcileri öğleden sonra gerçekleştirdikleri toplantıda, komisyon ve yürütme kurulu çalışmaları, 14 Mart Haftası, 8. Pratisyen Hekimlik Kongresi, Ankara’nın örgütlenme modeli ile ilgili sunum, mesleki kararlar oturumu, SSK İlaç Genelgesi konularını ele aldı.

 

GPE Bilim Kurulu toplandı

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) Bilim Kurulu 1 Mart 2003 Cumartesi günü Ankara’da toplandı. Dr. Özen Aşut, Dr. Hüseyin Demirdizen, Dr. Sema Akalın, Dr. Tuğrul Erbaydar, Dr. Özlem Sarıkaya, Dr. Şamih Demli, Dr. Mehmet Özen ve  Dr. Ali Demircan’ın katıldığı toplantıda, enstitü bilimsel yayınlarının geliştirilmesi-modül yayınları, STED’in değerlendirilmesi - STED/GPE ilişkisi, Dr. Mehmet Özen’in STED’e gelen geri bildirimler ile ilgili sunumu, Bilim Kurulu’nda daha önceden oluşturulmuş grupların hedefleri ve nasıl çalışacaklarına dair sunumları (bir araya gelerek haberleşerek) ve Dr. Ersin Yarış’ın “Akılcı Antibiyotik Kullanımı” sunumu gündem maddelerini oluşturdu.

 

TTB GPE Yönetim Kurulu toplandı

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) 2 Mart 2003 Pazar günü Ankara’da toplandı.  Özen Aşut, Hüseyin Demirdizen, Hakan Şen, Alper Büyükakkuş, Hasan Değirmenci, Ümit Kağan Arpacı, Naciye Demirel, Eriş Bilaloğlu, Havva Özden, Gülden Aykanat, Eyüp Kahveci, Halil Akçe, Ercan Tanrıkulu, Şamih Demli, Muharrem Baytemür, Erdoğan Mazmanoğlu, Erkan Kapaklı ve Nihat Şahbaz’ın katıldığı toplantının gündem maddelerini, Sağlık Bakanlığı ile görüşme hakkında bilgi aktarımı, yönetim kurulu görev bölümü, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına yönetim kurulunda görev alacak üyelerin belirlenmesi, gelecek dönem öncelikleri ve 8. Pratisyen Hekimlik Kongresinin aralarında bulunduğu konular oluşturdu. 

 

İzmir’de B Tipi İşyeri Hekimliği kursu

Tıp Dünyası - İZMİR - İzmir Tabip Odası’nca (İTO), işyeri hekimlerinin mesleki performanslarının geliştirilmesine, işyerlerinde daha etkin ve kaliteli işyeri sağlık hizmetlerinin organize edilebilmesine katkıda bulunabilmek amacıyla düzenlenen “İşyeri Hekimliği, B Tipi Sertifika Kursu” 29-30 Mart tarihleri arasında yapılacak. Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından kredilendirilen kursun kredi puanı 9.5 olarak belirlendi. Kurs kontenjanı 80 kişi ile sınırlandırıldı. “İşyeri Sağlık Hizmetleri ve İşyeri Hekimliği”, “İşyeri Hekimlerinin Özlük Hakları”, “İşyeri Sağlık Kayıt ve İstatistikleri” ve “İşyeri Durum Saptaması” konularının aktırılacağı kursta, grup çalışmaları da yapılacak. Kursla ilgili ayrıntılı bilgi, İTO’nun www.izmirtabip.org.tr adresindeki web sayfasında bulunuyor.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön