e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Mart 2003  Sayı: 101

 

Şef ve şef yardımcılığı atamalarında 1999 yılında başlayan yasal süreç devam ediyor

Karar düzeltme talebi kabul edildi

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu (İDDGK), 7 Şubat 2003 günü gerçekleştirdiği toplantısında şef ve şef yardımcılığı atamalarıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın karar düzeltme talebini kabul etti. Şimdi, İDDGK’nin bozma kararı  verdiği dosyalar tekrar Danıştay 5. Dairesi’ne gelecek, 1999’dan beri devam eden yasal süreç bir bakıma yeniden başlayacak.

Tıp Dünyası - ANKARA -Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu (İDDGK), 7 Şubat 2003 günü gerçekleştirdiği toplantısında Sağlık Bakanlığı’nın şef ve şef yardımcılığı atamalarıyla ilgili karar düzeltme talebini gündemine alarak, usule ilişkin verilmiş olan iptal kararını bozdu. Böylece, şef ve şef yardımcılığı atamalarına ilişkin olarak 1999 yılında başlayan yasal süreç yeniden başlamış oldu.

Şef ve şef yardımcılıklarıyla ilgili yönetmelik değişiklikleri süreci, profesör ve doçentlerin sınavsız şef ve şef yardımcılığı kadrolarına atanmaları ile başlamış ve dönemin Sağlık Bakanı Osman Durmuş, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavları kaldırmıştı. Her açılan yönetmelik iptali davasından sonra bu değişikliğe bağlı yapılan sınavlar, sınavlı, sınavsız atamalar için de iptal davaları açıldı.

Bütün bu açılan davalar ve verilen kararlardan sonra Danıştay 5. Dairesi 15 Mayıs 2002 tarihinde Tıpta Uzmanlık Eğitimi, şef ve şef yardımcılığı ile ilgili dosyaları bir araya toplayıp bir kısmını duruşmalı olarak yaptıktan sonra hepsini karara bağladı. Buna göre, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun görüş ve kararı olmaksızın yapılan tüm  yönetmelik değişiklikleri ve buna bağlı olarak yapılan atama işlemleri iptal edildi. Sağlık Bakanlığı, Danıştay 5. Dairesi tarafından verilen bütün iptal kararlarını temyiz etti ve yürütmelerinin durdurulmasını istedi. İDDGK, Sağlık Bakanlığı’nın temyiz talebini 4 Ekim 2002 tarihinde görüştü. Görüşme sonucunda, Sağlık Bakanlığı’nın temyiz talebinin süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedilmesine karar verildi.

Sağlık Bakanlığı, bu karara karşı karar düzeltme talebinde bulundu ve İDDGK istemin kabulüne karar verdi. İDDGK, 7 Şubat 2003 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında, bir dosya dışında şef ve şef yardımcılığına ilişkin düzenleyici işlem iptallerini, bu işlemlere dayalı  sınav, sınavlı, sınavsız atama işlem iptallerini gündemine aldı ve karara bağladı. Karar henüz taraflara tebliğ edilmedi. Ancak, İDDK’nin 5. Daire’nin iptal kararlarını, şef ve şef yardımcılığı kadrolarına atanma yöntemine ilişkin düzenleyici işlemlerin Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun görüş ve kararı olmaksızın yapılamayacağı yolundaki gerekçesini hukuka uyarlı bulmadığı ve kararı bu yönden bozduğu öğrenildi.

Şimdi, İDDGK’nin bozma kararı verdiği dosyalar tekrar Danıştay 5. Dairesi’ne gelecek ve esastan görüşmeler yeniden başlayacak.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön