e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Mart 2003  Sayı: 101

 

Kocaeli’de Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Durumu Sempozyumu Yapıldı

Birinci basamaktaki sorunlar tartışıldı

Tıp Dünyası - KOCAELİ - Kocaeli Tabip Odası tarafından düzenlenen “Kocaeli’de Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi” konulu sempozyum 8-9 Mart 2003 tarihinde Pratisyen Hekimlik Komisyonu (KTO-PHK)’nun yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

6.gif (35992 bytes)İki gün süren sempozyum, birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hekim ve hekim dışı sağlık personeli, İl Sağlık Müdürlüğü’nden temsilciler, Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksek Okulu’ndan öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik bir grup tarafından ilgiyle izlendi.

Kocaeli Tabip Odası Başkanı Dr. Akın Yazıcı’nın açılış konuşması ile başlayan sempozyumda KTO-PHK adına söz alan Dr. Osman Keysan, sorunların ve çözüm önerilerinin paylaşılmasının önemli bir fırsatı olarak değerlendirdikleri 14 Mart Tıp Etkinlikleri Haftası’nda birinci basamak sağlık hizmetleri ile ilgili bir sempozyum düzenlenmesi  konusunda şunları söyledi:

“14 Mart’ta bu yıl da birinci basamak sağlık hizmetlerinin gündem yapılmasına karar verdik. Çünkü yaklaşık 40 yıldır halkın gereksinimlerine öncelik veren, ücretsiz, nitelikli sağlık sistemi yaratmayı amaçlayan 224 sayılı Yasa’yı uygulamayarak suç işleyen ve yaklaşık 20 yıldır da sağlık hizmetlerini halkın ve sağlık emekçilerinin gereksinimlerine göre düzenlemek yerine, özelleştirmeye hız veren hükümetler, birkaç yıldır bu çabalarının sonuçlarını almakta, son olarak da birinci basamak sağlık hizmetlerine son bir darbe için hazırlanmaktadır. Bugün artık herkes biliyor ki bu ülkenin ekonomik politikaları, hatta siyasi kararları merkez kapitalist ülkeler ve finans çevrelerince belirleniyor ve maalesef ülkemiz hükümetleri de tercihlerini bu yönde kullanıyor. Dolayısıyla sağlık alanındaki tercihlerin kaynağı da farklı değil. Gelinen noktada artık sağlığa, eğitime  ne kadar kaynak ayrılacağı finans çevrelerince belirlenmektedir. İşte bu yüzden hükümetler dışarıdan dayatılan yoksullaşma reçetelerini reddeden ve ülke içinde eşitlikçi, kamudan yana tercihler yapan, siyasal bir tutum geliştirmedikçe onların işlevsellik ve verimlilik anlayışı ile bizimki farklı olacaktır.”

Açılış konuşmalarının ardından sağlık ocağı sunumlarına geçildi. Sırasıyla 42 Evler Sağlık Ocağı hekimi Dr. Füsun Erdoğan, Arslanbey  Sağlık Ocağı hekimi Dr. Öner Aydın, Ereğli Sağlık Ocağı hekimi Dr. Nihan Keysan, Yalakdere Sağlık Ocağı hekimi Dr. Yeşim Akyol sağlık ocaklarının çalışanları adına 2002 yılı çalışma raporlarını sundular. Sağlık ocağı sunumlarının ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilay Etiler, Kocaeli’nin birinci basamak sağlık hizmetlerinin durumuyla ilgili bir sunum yaptı.

Öğleden sonra  “Türkiye’de Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Sorunlar ve Çözümler” başlıklı paneli  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof Dr. Onur Hamzaoğlu yönetti. Konuşmacılar Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Aytekin ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ferda Özyurda’nın sunumlarının ardından  konuyla ilgili ortak tartışma yürütüldü.

Sempozyumun ikinci gününün konu başlığı ise “Birinci Basamakta Ekip Çalışması ve Türkiye’de Birinci Basamakta Sağlık Emekçisi Olmak”tı. Prof. Dr. Hamdi Aytekin tarafından yönetilen panelde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necati Dedeoğlu  birinci basamakta ekip çalışmasının öneminden ve ekip çalışması için gerekli koşullardan söz etti. Erciyes Üniversitesi Nevşehir Sağlık Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Nimet Karataş ekip çalışmasında hekim dışı personelin önemi ve görev tanımını anlattı. Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Aytekin Yazgan “Türkiye’de Pratisyen Hekim Olmak” adlı sunumu ile pratisyen hekimlik ve  birinci basamakla ilgili sorunları anlattı ve çözüm önerilerini dile getirdi. 26 yıl Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde görev yapmış olan emekli ebe Nursel Erkan ise çalışma hayatı boyunca yaşadığı zorlukları çarpıcı örneklerle dile getirdi.

Öğleden sonraki “Kocaeli’de Birinci Basamakta Ne Yapmalı?” adlı forumu Kocaeli Tabip Odası Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz yönetti. Konuşmacılardan Prof. Dr. Hamdi Aytekin nüfus piramidi üzerinden Kocaeli ilinin temel sağlık gereksinimlerini değerlendirdi. Prof. Dr. Ferda Özyurda  ilk günkü sunumlardan tespit ettiği eksiklikleri dile getirerek eğitimin ve toplum katılımının önemine vurgu yaptı. Yrd. Doç. Dr. Nilay Etiler ise Kocaeli de öncelikle sağlık personeli eksikliğinin giderilmesi gerektiğini ifade ederek. Kocaeli’deki çarpık sanayileşmenin neden olduğu çevre sağlığı sorunlarına değinip, işçi sağlığı ile ilgili önerilerde bulundu. Prof. Dr. Necati Dedeoğlu ise Kocaeli’de birinci basamaktaki sorunların Türkiye’nin genelinden farklı olmadığını, sorunu çözmek için tanıyı iyi koymak gerektiğini, bu gün yaşanan sorunların esas nedeninin sömürüye dayanan kapitalist üretim ilişkileri olduğunu, gerçek çözüm için bu üretim biçimine son verilmesi gerektiğini ifade etti. Oturum sonunda söz alan  Prof.. Dr Hamzaoğlu personel açığı ve bir çok eksikliğe karşın Kocaeli’de Türkiye geneline göre görece olarak yakalanan başarıyı rakamlarla ortaya koyarak bu başarının gerçek sahibinin Kocaeli’de özveriyle çalışan sağlık emekçileri olduğunu vurguladı. Kapanış konuşmasının ardından sempozyumda sunum yapan sağlık ocaklarına plaket verildi. Katılımcı sağlık ocaklarına  Toplum-Hekim Dergisi 2003 yılı  aboneliği armağan edildi ve katılımcı sağlık ocaklarının 2003 Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülleri’ne aday sağlık ocağı olarak önerilecekleri açıklandı.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön