Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları VI

1519/2008
01.09.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            11-13 Aralık 2009 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan “Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları VI”nın konusu ekteki broşürden de görüleceği gibi Gündelik Hayatın Travmaları olarak belirlenmiştir.

            Broşürün bilimsel program bölümündeki öneriler içerisinden doğrudan katkı sunabileceğiniz/yer alacağınız başlıklar ve katkınızın biçimine dair iletileriniz için ([email protected])  adresinden irtibat kurulabilir. Son tarihin 1 Şubat 2009 olduğu göz önüne alınarak, konunun tüm ilgililerce değerlendirilmesini ve duyurulmasını sağlayacağınız inancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter