Genişletilmiş Etik Kurul Toplantısı

077-2007
17.01.2007

            TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

            TürkTabipleri Birliği bünyesinde çalışmalarını yürüten TTB Etik Kurulumuzun, tabipodalarımız bünyesinde etik çalışmalar yürüten meslektaşlarımızın dakatkılarını, görüş ve önerilerini alarak çalışmalarını gerçekleştirmesini arzuetmekteyiz. Bu çerçevede 24 Mart 2007 Cumartesi günü saat 10:00'da TürkTabipleri Birliği'nde Genişletilmiş Etik Kurul toplantısı yapılacaktır.

            Toplantıyaodanız bölgesinde mesleki etik çalışmalar konusunda yetkinliğini bildiğiniz birmeslektaşımızın katılımının sağlanması ve katılımcı isminin en geç 16 Mart 2007 tarihinedek Birliğimize iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

Toplantı Tarihi:24 Mart2007

Toplantı Saati:10:00

Toplantı Yeri:TTB Merkez Konseyi, GMK Bulvarı, Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4Maltepe-ANKARA