[dr.tr] Bilgi Notu


 www.adinizsoyadiniz.dr.tr
 

dr.tr" ALT ALAN ADI ALMAK İSTEYENLER İÇİN BİLGİ NOTU

1) "dr.tr" Alan adını kimler alabilir:
Doktorlar ve ortaklıklarına dr.tr altında alan adı, örneğin xyz.dr.tr tahsis edilebilir. DNS yönetimine yapılan başvurular kişisel yapılabileceği gibi bunlar adına servis sağlayıcılar tarafından da yapılabilir.

2) Alan adı başvurunuzu yapmadan bu bölümde yer alan [dr.tr] Alt Alan Adı Tahsis Kuralları ve [dr.tr]Alt Alan Adı Tahsis ve Kullanım Taahhütnamesi'ni lütfen dikkatlice okuyunuz.

3) Alt alan adları www.nic.tr adresinden online başvuru ile başlatılacak bir prosedüre göre verilmektedir. [dr.tr] alt alan adı tahsisi için öncelikle www.nic.tr adresine online başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu başvuruyu kendiniz yapabileceğiniz gibi sizin adınıza servis sağlayıcınız da yapabilir.

Başvuruyu siz yapıyorsanız:

Online başvuru prosedürünün ilk adımı olarak bir "sorumlu kodu" almanız gerekmektedir. Sorumlu kodu almak için www.nic.tr adresinden yapacağınız online başvuru sırasında çalışan bir e-posta adresiniz ve vergi numaranız gerekmektedir. Ayrıca www.nic.tr adresine yapacağınız online başvuru sırasında yardım menüsünün altında bulunan formlardan alan adı tescil formunun başvuru sırasında ODTÜ'ye iletildiğinden emin olunuz. Gereksinim duyabileceğiniz diğer teknik bilgiler için servis sağlayıcınıza danışabilirsiniz.

4) Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi olup, üyelik bilgileri MERKAP(TTB Merkezi  Kayıt Programı)'da eksiksiz olan hekimlerin başvuruları otomatik olarak değerlendirilir. 

Başvuru sırasında tabip odasına üye olan ancak MERKAP'da bilgileri eksik ya da yanlış olanlar bağlı oldukları tabip odasına başvurup gerekli işlemleri yaptıracaklardır.  Yapılan düzenleme MERKAP'da görüldüğünde başvuru değerlendirilir.

Türk Tabipleri Birliği'ne üye olmayan doktorlar çalıştıkları ilin bağlı olduğu tabip odasına üye olabilecekleri gibi eğer TTB'ye üye olmak istemiyorlarsa ya da üye olmalarında yasal bir engel varsa TTB tarafından istenen tıp doktoru olduğuna ilişkin belgeleri (mezun olduğu tıp fakültesi diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin noterden onaylı örneği), muhtarlık onaylı nüfus cüzdanı örneğini, ikametgah ve çalışılıyorsa çalışılan kurum ya da kuruluşun belgelerini ve kişisel başvurular için 150.000.000 TL (150 TL), hekim ortaklığı başvuruları için 250.000.000 TL (250 TL), hastane başvuruları için 500.000.000 TL (500 TL) tutarı İş Bankası TR95 0006 4000 0014 3820 0384 75 nolu banka hesabına yatırıp dekontunu TTB Merkez Konseyi'ne iletmekle yükümlüdür. Yukarıda belirlenen tutarlar her yıl o yılın aidatı olarak alan adı tahsis süresinin bitiminden önceki 30 gün içerisinde yatırması istenir. Bu koşul yerine getirilmediğinde alan adı kullanıma kapatılır. Belgeler TTB'ye ulaştıktan sonra bilgiler ilgili kurulun incelemesinden sonra başvuru değerlendirmeye alınır.

dr.tr alan adı kullanımı dünyada benzeri olmayan bir ilk uygulamadır. Yaygın kullanımı ve TTB üyelerine dolayısıyla da Türkiye tıp ortamına ve halk sağlığına önemli katkılar sunacağını umuyoruz. Uygalamanın geldiği nokta ve teknik sürecin başarıyla yürütülmesi, sayfa içeriklerinin gözden geçirilmesi ve şikayetlerin çoğalması Türk Tabipleri Birliği ve ODTÜ Alan Adı Yönetimi'nin hemfikirliğinde dr.tr alan adı kullanıcılarından katılım ücreti alınması gerekebilir.

5) Türk Tabipleri Birliği tarafından başvurunuz incelenerek onaylanması halinde bu onay DNS yönetimine bildirilecektir.

6) DNS yönetimi yapılan online başvurunun ardından Türk Tabipleri Birliği'nce verilecek onay üzerine; tarafınıza, almak istediğiniz xyz.dr.tr şeklindeki alan adının [ya da almak istediğiniz dr.tr altındaki alan adının] tahsisinin yapıldığına dair (online başvuru sırasında bildirdiğiniz adrese) bir elektronik posta gönderecektir. Bu elektronik postanın tarafınıza ulaşmasını takip eden 5 gün içinde size tahsis edilmiş alan adına ait ödemenin kredi kartıyla web üzerinden yapılması zorunludur aksi takdirde tahsis edilen alan adı otomatik olarak silinecektir.

7) Başvurusunu yapıp talepte bulunduğunuz [dr.tr] altındaki alan adınız, [ya da xyz.dr.tr şeklindeki alan adınız] alan adının tahsisine dair elektronik posta geldikten itibaren kullanıma hazırdır. Tahsis işlemi tamamlanan bir alt alan adıyla ilgili ödemeler dahil tüm işlemler web üzerinden yapılacaktır. Ayrıca alan adına ilişkin tüm uyarılar tarafınıza elektronik posta yoluyla iletilecektir.

8) Tarafınıza tahsis edilen alan adına ilişkin tüm kurallar Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu, 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları (TTB 47. Genel Kurulunda kabul edilmiştir.) mevzuatına aykırı edimi halinde ilgili kurallar uygulanacaktır.

9) Başvurulara ilişkin onaylar www.ttb.org.tr/drtr/ adresinin dr.tr menüsü altında duyurulmaktadır. Başvuru sahipleri başvurularıyla ilgili sonucu web sitemizden izleyebilirler.

dr.tr alanadı kullanacak doktorların bilgileri istediklerinde www.ttb.org.tr adresinde erişime açılacaktır. İlgili form başvuru sırasında elektronik ortamda doldurulmalı, zaman içerisindeki değişiklikler TTB Bilişim Birimi'ne iletilmelidir.