Haber Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 Özel Hekimlik Alanındaki Meslektaşlarımızın Çalışma Biçimi ve Emeklerinin Karşılığını Alamamaktan Kaynaklı Sorunları Giderek Artıyor! 25.04.2022
2 Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Meslektaşlarımızı 14-15 Mart’ta Bütün Türkiye’de Yapılacak Büyük G(ö)REV’e Destek Vermeye Çağırıyoruz 10.03.2022
3 Özel Hekimlik Kolu Tarafından Hazırlanan Broşür Yayımlandı 22.10.2021
4 Denetlemeler Sırasında Bulundurulması Zorunlu İlaçlarla İlgili Anket Çalışması 31.03.2021
5 Özel Hekimlik Kolu Toplantısında Çalışma Gruplarının Faaliyetleri Aktarıldı 03.03.2021
6 TTB Özel Hekimlik Kolu Bünyesinde 6 Çalışma Grubu Kuruldu 19.02.2021
7 Rekabet Kurumu Haksız ve Hukuksuz Uygulamaya El Koydu 12.09.2020
8 Hekimlerin emeğini yok sayan özel hastane tekelciliğine sessiz kalmayacağız! 08.07.2020
9 “COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler” toplantısının sonuçları raporlaştırıldı 01.06.2020
10 Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu “COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler” Konulu Toplantı Düzenledi 21.05.2020
11 Özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerinde çalışan hekimlerin sorunları hızla çoğalıyor 13.04.2020
12 COVID-19 Salgını Nedeniyle Sigortalı Çalışanların Ücretinin Bir Kısmının İşkur Tarafından Karşılanması 06.04.2020
13 Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyumu Kararlılık Bildirgesi açıklandı 28.01.2020
14 Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri – Sözleşmeler Çalıştayı İstanbul’da gerçekleştirildi 17.12.2018
15 Serbest Çalışan Meslektaşlarımıza Önemli Duyuru 11.09.2017
16 MUAYENEHANELERDE YAPILABİLECEK TIBBİ İŞLEMLER LİSTESİ İPTAL EDİLDİ 09.09.2017
17 MUAYENEHANE HEKİMLİĞİ Mİ? SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HEKİMLİĞİ Mİ? 08.09.2015
18 YAN DAL UZMANLARINA GETİRİLEN KADRO ŞARTININ YÜRÜTMESİ DURDURULDU 10.04.2013
19 SAĞLIK HİZMETLERİ LİSANS YÖNETMELİĞİ’NİN İPTALİ İSTENDİ 10.02.2013
20 ÖZEL HEKİMLİK ÇALIŞTAYI İSTANBUL’DA YAPILDI 20.01.2013
21 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETMELİĞİNDE İPTAL KARARI 07.10.2012
22 TTB ÖZEL HEKİMLİK KOLU KURULDU 20.02.2012
23 TTB ÖZEL HEKİMLİK KOL TOPLANTISI YAPILDI 20.02.2012
24 KURULUŞ BİLDİRGESİ 10.01.2012