TTB Özel Hekimlik Kolu Bünyesinde 6 Çalışma Grubu Kuruldu

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Özel Hekimlik Kolu, pandemi tedbirleri gereği 25 Ocak 2021 tarihinde çevrimiçi bir toplantı yaptı. Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, TTB Reklam Kurulu üyesi Dr. Hakan Giritlioğlu ile kol üyesi hekimler katıldı.

Tanışma ve temennilerle başlayan toplantıda Dr. Özcan Çakmak, önceki dönemde yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Daha sonra 2021-2022 dönemi kol başkanlığına Dr. Özcan Çakmak, sekreterliğine ise Dr. Ömer F. Erin seçildi.

Toplantıda özel hekimlerin son zamanlarda yoğun olarak karşılaştığı sorunlar üzerinden 6 başlıkta çalışma grubu oluşturulması ve her bir yürütme kurulu üyesinin bir çalışma grubunda koordinatörlük yapmasına karar verildi. Çalışma grupları ve sorumluları şöyle oldu:

  • Reklâm ve Tanıtım Çalışma Grubu: Dr. Özcan Çakmak
  • Özel Hastaneler Çalışma Grubu: Dr. Kemal Keşmir
  • Muayenehaneler ve İlgili Denetlemeler Çalışma Grubu: Dr. Mevhibe Nuray Tümüklü
  • Özel Hastane-Muayenehane İlişkileri Çalışma Grubu: Dr. Ömer Buhşem
  • Vergi Denetim ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İhlalleri Çalışma Grubu: Dr. Orhan Alan
  • Muayenehanelerde Yapılabilecek İşlemler (Ek 13) Listesi Çalışma Grubu: Dr. Cihangir Çakıcı

Dr. Hakan Giritlioğlu da reklam ve tanıtım ihlalleri konusunda görüşlerini paylaştı. Giritlioğlu, TTB’nin 17 Kasım 2019’da İstanbul’da düzenlediği Reklam-Tanıtım İhlalleri Sempozyumu sonrası yayımladığı “Kararlılık Bildirgesi”nde yer alan hedeflere vurgu yaptı: “TTB bünyesinde tabip odaları ve uzmanlık dernekleri temsilcilerinin katılımı ile Sağlıkta Tanıtım İhlalleri Çalışma Grubu oluşturulması ve bu grubun (i) sağlıkta tanıtım konusunda, evrensel gelişmeleri ve başka ülke örneklerini de izleyerek, yasal ve etik düzenlemeleri geliştirecek çalışmalar yapması; (ii) kamuoyunu, hekimleri ve sağlık çalışanlarını bilgilendirecek faaliyetler gerçekleştirmesi…”

Reklam ve Tanıtım Çalışma Grubu’nun sempozyumda belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalara başlamasının vurgulandığı toplantıda kol yürütmesinin de çalışma gruplarını değerlendirmek üzere her ay düzenli toplanmasına ve çalışma gruplarının belirleyeceği konularda uzmanların bir araya geleceği aylık toplantılar yapılmasına karar verildi.

Kol yürütmesinin bir sonraki toplantısının 22 Şubat 2021’de yapılması planlandı.