Özel Hekimlik Kolu Toplantısında Çalışma Gruplarının Faaliyetleri Aktarıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Özel Hekimlik Kolu yürütmesi 22 Şubat 2021 günü çevrimiçi bir toplantı yaptı. Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Halis Yerlikaya ve Dr. Hakan Erbay ile kol yürütmesinden Dr. Özcan Çakmak, Dr. Mevhibe Nuray Tümüklü, Dr. Ömer F. Erin, Dr. Ömer Buhşem, Dr. Murat Emanetoğlu, Dr. Orhan Alan, Dr. Cihangir Çakıcı, Dr. Kemal Keşmir ve Dr. Abdullah Yeniocak katıldı.

Toplantıda çalışma grupları koordinatörleri söz alarak yürütülen faaliyetlere ilişkin aktarımlar yaptı.

Reklam-Tanıtım Çalışma Grubu Koordinatörü Dr. Özcan Çakmak, “Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Hekimlerin Toplumu Bilgilendirici Tanıtımlarında Görsel Kullanım Kuralları” çalışması kapsamında yurtdışı emsal çalışmalarının değerlendirildiğini ve taslak metnin Merkez Konseyi’ne sunulmaya hazır hale geldiğini söyledi. Her geçen gün artan ve kamu sağlığına ciddi bir tehdit oluşturan hekim dışı tıbbi uygulamaların TTB’ye büyük sorumluluk yüklediğini belirten Çakmak, hem reklam tanıtım ihlallerinin hem de hekim dışı uygulamaların denetlenmesine yönelik TTB merkezli bir plan ve mekanizma oluşturulması talebini Merkez Konseyi’ne ileteceğini kaydetti.

Muayenehane Denetlemeleri Çalışma Grubu Koordinatörü Dr. Mevhibe Nuray Tümüklü, mevcut yönetmelikte muayenehanelerde bulundurulması zorunlu 23 kalem ilacı içeren liste konusunda hazırlanan anketten bu ilaçların %65’inin hiç kullanılmadığı sonucunun çıktığını dile getirdi. “Branşa yönelik özel ilaçlar” ve “tüm muayenehanelerde bulundurulması gereken ilaçlar” şeklinde bir tanımlamaya ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Tümüklü, anket çalışmasının Merkez Konseyi’ne iletileceğini sözlerine ekledi.

Vergi Denetimleri Çalışma Gurubu Koordinatörü Dr. Orhan Alan, 15 Şubat 2021 tarihinde İstanbul Tabip Odası ve TTB Özel Hekimlik Kolu kurul temsilcilerinin katıldığı bir toplantı yaptıklarını söyledi. Alan, toplantıda sözü edilen sorunlar ve çözüm önerilerini Maliye Bakanlığı ile yapılacak görüşmeye aktarılacağını belirtti.

Özel Hastaneler Çalışma Gurubu Koordinatörü Dr. Kemal Keşmir, özel hastanelerde çalışan hekimlerin özlük hakları, çalışma koşulları, ücretlendirme politikaları, izinler gibi temel konu başlıklarında çalışmalarını sürdürdüklerini ve öneriler aldıklarını aktardı.

Özel Hastaneler-Muayenehaneler Çalışma Grubu Koorinatörü Dr. Murat Emanetoğlu, muayenehaneler ilişkileri konusunda özel hastanelerin tek taraflı inisiyatif almasının muayenehanelere bir saldırı olarak değerlendirildiğini vurguladı. Örgütlü hareket edilmesi, iletişim kanalları oluşturulması, çözüm için ortak bir tavır alınması gibi ihtiyaçlardan söz eden Emanetoğlu, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) ile bir toplantı planını da dillendirdi.

Kişisel Verilerin Korunması Çalışma Grubu adına da konuşan Dr. Murat Emanetoğlu, bu alanda çok sayıda hukuki kazanım olmasına karşın mali denetimler adı altında kişisel bilgilerin istenmesinin sosyal bir soruna dönüştüğünü kaydetti. Emanetoğlu, bu konuda siyasi partiler ile temasa geçilerek bir kanun teklifi hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Muayenehanelerde Yapılabilecek İşlemler (Ek 13) Listesi Çalışma Grubu Koordinatörü Dr. Cihangir Çakıcı da halihazırda Danıştay tarafından iptal edilen Ek 13 listesinin yeniden oluşturulması için TTB Özel Hekimlik Kolu’nun inisiyatif alarak ilgili derneklerle ve TTB-UDEK ile iletişime geçtiğini ve bir toplantı planlandığını belirtti.

Toplantıda Danıştay tarafından iptal edilen üniversitede öğretim görevlilerinin muayenehane açmaları konusundaki karar üzerine değerlendirmeler de yapıldı. Karar bir kazanım olarak nitelendirilirken, TTB Hukuk Bürosu’nun konuyla ilgili ayrıntılı çalıştığı dile getirildi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya da söz alarak Merkez Konseyi’nin UDEK ile toplantı kararını onayladığını, hekim dışı uygulamalar ve uygun olmayan paylaşımları takip edecek sekretaryanın finansmanı konusunda değerlendirmelerin ise devam ettiğini aktardı.