Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri – Sözleşmeler Çalıştayı İstanbul’da gerçekleştirildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Özel Hekimlik Kolu tarafından düzenlenen “Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri - Sözleşmeler Çalıştayı” 16 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda (İTO) gerçekleştirildi.

Özel sağlık kuruluşlarında hekimleri taşeron çalışmaya zorlayan, çalışma barışını bozan, içeriğinde hekimler aleyhine birçok hüküm bulunduran sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen çalıştaya, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Samet Mengüç, İTO Yönetim Kurulu üyeleri, tabip odaları ve uzmanlık derneklerinden temsilcilerin yanı sıra TTB Özel Hekimlik Kolu ve İTO Özel Hekimlik Komisyonu üyeleri ile hekimler katıldı.

TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip'in açılış konuşmaları ile başlayan çalıştayda, özel sağlık sektöründeki gelişmelerin ekonomi-politiği, özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin hekim-hekimlik kavramı, hukuki statü ve çalışma koşulları, yaşanan hukuki sorunlar değerlendirildi.

Çalıştayda esas olarak hekimlerin çalışma biçimlerinin iş sözleşmesine tabi olduğu, bunun dışındaki hizmet sözleşmelerin ise hekimin özlük ve ekonomik hakları çerçevesinde çok dikkatle değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Çalıştay kitabı önümüzdeki günlerde TTB web sayfasından paylaşılacak.