MUAYENEHANELERDE YAPILABİLECEK TIBBİ İŞLEMLER LİSTESİ İPTAL EDİLDİ

Danıştay 10. Dairesi,  bütün ana dal ve yan dal uzmanlık alanları tarafından muayenehanelerde yapılacak tıbbi işlemleri toplam 184 işlemle sınırlandıran 25.9.2010 tarihli Yönetmelik değişikliklerini iptal etti.

Daire kararında;  muayenehanelerde yapılabilecek işlemler listesini belirleyen heyetin bütün uzmanlık alanlarını temsil edebilecek mahiyette olmadığını,

Bütün uzmanlık alanlarını temsil edebilecek mahiyette bir kurul tarafından önce muayenehanelerde yapılabilecek işlemlerin mi yoksa yapılamayacak işlemlerin mi sayma suretiyle belirlenmesinin uygun olacağının tartışılması gerektiğini,

Muayenehanelerde yapılacak işlemler tahdidi olarak belirlenecek ise her bir uzmanlık dalı itibariyle bu ayrımın yapılması gerektiğini,

Ayıca her bir uzmanlık dalını temsil edecek nitelikte oluşturulacak bilimsel komisyon kararlarının da getirilecek düzenlemeler açısından belirleyici olması gerektiğini,

Dava açıldıktan sonra yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca bu belirlemelerin öncelikle bütün uzmanlık alanları ile ilgili müfredat, rotasyon ve uzmanlık alanlarının görev tanımını, eğitim kurularının niteliğini belirlemekle görevli Tıpta Uzmanlık Kurulunca yapılması gerektiğini belirtmiştir.

Danıştay 10. Dairesi tarafından,

1. maddesi ile eklenen Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin 2. Fıkrasının “ bu Yönetmelikte tanımlanan tıbbi işlemlerin yapılabildiği sağlık kuruluşudur” ibaresi,

3. maddesi ile eklenen Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 38. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi,

4. maddesi ile eklenen Ek-1/d’nin 1. fıkrasındaki “ve Ek-13’te yer alan işlemlerden hangilerinin yapılacağını” ibaresi,

5. maddesi ile eklenen Ek-6/a’nın “Hizmet Birimine Esas Bilgiler” başlıklı 2.Bölümünün (5) satırı,

5. maddesi ile eklenen Ek-13 sayılı “muayenehanede yapılabilecek tıbbi işlemler listesi”

İptal edilmiştir. Daire kararı için tıklayınız.

Bu düzenlemelerin iptali ile birlikte hasta yararı gözetilerek tıbben muayenehane ortamında yapılmasında sakınca bulunmayan bütün tıbbi işlemler, münhasıran uzmanlık gerektirenlerin ilgili uzmanlık alanları tarafından yapılması kaydı ile yetkili olunan bütün tıbbi işlemler yapabilecektir.