Hekimlere Yönelik Hukuk Dışı Baskılar Son Bulmalıdır

Hatırlanacağı üzere daha önce çıkarılan ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen “Tam Gün” yasaları gerekçe gösterilerek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Nöroloji Uzmanı Dr. Abdurrahman Akbaş’ın muayenehanesi kapatılmak istenmişti.

2011 yılında muayenehane kayıt belgesi iptal edilmiş ve muayenehanesi  süresiz kapatılmıştı.  Bu işlem Samsun 2.İdare Mahkemesi’nin kararıyla iptal edilmişti. Aynı nedenle hekime verilen  disiplin cezaları da Mahkeme kararları ile kaldırılmıştı.

Bu sürece rağmen Dr. Abdurrahman Aktaş üzerindeki Sağlık Bakanlığı baskısı bitmemektedir. Son olarak Samsun İl Sağlık Müdürlüğü kendisine bir yazı gönderip son Sağlık Torba Yasası’nı gerekçe göstererek 04.04.2014 tarihinde bir kez daha muayenehanesini mühürleyeceğini bildirmiştir.

Belli ki Sağlık Bakanlığı ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nün en önemli işlerinden biri Dr. Abdurrahman Akbaş’ın muayenehanesi olmuştur.

Türk Tabipleri Birliği Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’ne birer yazı göndererek Dr. Akbaş’a iletilen tebligatın iptalini istemiştir.

Sağlık Bakanlığı ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nü yargı kararları ve Anayasa’ya uygun davranmaya çağırıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

TTB’nin Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği yazı için tıklayınız…

TTB’nin Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderdiği yazı için tıklayınız…