Cezaya Büyük Tepki

Eskişehir Tabip Odası, Dr. Bülent Nazım Yılmaz’a Gezi eylemleri nedeniyle verilen kınama cezasını basın açıklamasıyla protesto etti.

Basın açıklamasına Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, Bursa Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Kayahan Pala, meslek örgütleri temsilcileri, KESK ve DİSK Bölge Temsilcileri, sendika başkanları, Eskişehir Tabip Odası yöneticileri, hekimler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan burada yaptığı açıklamada, Eskişehir Tabip Odası Başkanı'na verilen cezanın utanç verici olduğunu ancak bu tür cezaların mücadele azmini ve dayanışma ruhunu daha da artırdığını ifade etti.

Basın açıklamasında konuşan Bursa Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Kayahan Pala da Bursa Tabip Odası’nın dayanışma mesajını getirdiğini, birlikte mücadeleye devam edeceklerini söyledi.