TTB Heyeti'nden Kobani ziyareti

TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Cengiz Günay, Diyarbakır Tabip Odası Üyeleri Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Özgür Korkmaz, Anestezi Uzmanı Dr. Ali İhsan Sert, Şanlıurfa Tabip Odası Üyesi Aile Hekimi Dr. Bülent Yaşar’dan oluşan TTB Heyeti, 16-23 Ocak 2015 tarihleri arasında, Kobani’de savaş koşullarında verilen sağlık hizmetleri açısından gözlem ve izlenimlerde bulunmak, sağlık erişimi, sağlık organizasyonu, medikal-sarf malzemesi ve personel ihtiyacını belirlemek ve durum tespiti yapmak amacıyla Kobani'yi ziyaret etti. 

Heyet, ziyaret sonucu gözlem ve izlenimlerini bugün (27 Ocak 2015) düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. 

Basın metni için tıklayınız...

Kobani ile ilgili sunum için tıklayınız...