Haklı eylemimiz ses getirdi

Birinci basamak sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanlığı'nın nöbet ve angarya iş dayatmasına, sağlık çalışanlarını ceza puanları ve iş akitlerinin feshiyle tehdit etmesine karşı 20-21-22 Mayıs tarihlerinde tüm ülke çapında yürüttüğü 3 günlük G(ö)REV etkinliği, yazılı, görsel medyada ve internet medyasında geniş yer buldu. 

 

Haklı Eylemimiz Ses Getirdi

Birinci basamak sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanlığı'nın nöbet ve angarya iş dayatmasına, sağlık çalışanlarını ceza puanları ve iş akitlerinin feshiyle tehdit etmesine karşı 20-21-22 Mayıs tarihlerinde tüm ülke çapında başlattığımız 3 günlük G(ö)REV etkinliğini başarıyla tamamlamış bulunuyoruz.

Bildiğiniz gibi Türk Tabipleri Birliği eylem kararının alınması süreçlerinde birinci basamak sağlık hizmetleri ile ilgili tüm kurumları, sendikaları, dernekleri toplantıya çağırıp, görüşlerini aldı ve kararları ona göre geliştirdi. Buna rağmen ne yazık ki toplantılara katılmayan, yazılı görüş iletmeyen kimi sendika ve dernekler eylemi engellemeye, katılımı azaltmaya dönük girişimler ve açıklamalarda bulundular. Sağlık Bakanlığı’nın görüşme talebimizi reddeden tavrına,  ASM ve TSM çalışanlarını tehdit eden açıklamalarına, kimi sendika ve derneklerin bu haklı eylemi engelleyici tutumlarına rağmen eylemimiz başarıyla gerçekleşti, yurttaşlarımızdan ve sağlık çalışanlarından büyük destek aldı. Katkısı olan tüm meslektaşlarımıza, sağlık çalışanlarına, tabip odalarımıza, sendikalara ve derneklere şükranlarımızı sunarız.

G(ö)REV etkinliğimiz 16-25 Mayıs tarihleri arasında gerek yazılı, gerek görsel, gerekse internet medyasında oldukça yoğun şekilde haber oldu. Bu haberlere ilişkin medya raporumuzu ekte bulabilirsiniz.

Bu haklı eylemimizde ortaya çıkan başarımız sağlık çalışanlarının hakları ile yurttaşlarımızın sağlık hakkı  mücadelesinde hepimize güç kattı, bundan sonrası için umudumuzu ve kararlılığımızı artırdı.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

 

Yazılı, görsel ve online medyada yer alan haberlerin listesine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

Yazılı medya 

Görsel medya

İnternet medyası