Kılavuz Formları

Kılavuz formları listesi

Form No

Açıklama

Pestisitler

P100

Konsantrasyon ve dilüsyon işlemleri

P101

Uygulama (püskürtme ve tozuma-toz şeklinde uygulama)

P102

Fumigasyon

P103

Zehirli yem kullanımı

P104

Kullanılmış olan konteynırların bertarafı

Kontrol Yaklaşımı 1

100

Genel İlkeler

101

Çuval, şişe ve varil depolama

102

Yığın depolama

103

Hava temizleme ünitesinden atık uzaklaştırma

Kontrol Yaklaşımı 2

200

Genel İlkeler

201

Havalandırmalı tezgah ve dolaplar

202

Havalandırmalı kabin

203

Hava temizleme ünitesinden atık uzaklaştırma

204

Taşıyıcı bant ile nakil

205

Çuval doldurma

206

Çuval boşaltma

207

Reaktör ve karıştırıcıların çuval ve fıçılar aracılığıyla doldurulması

208

IBC tankı doldurma ve boşaltma

209

Varil doldurma

210

Pompa ile varil boşaltma

211

Katıların tartılması

212

Sıvıların sıvılarla veya katılarla karıştırılması

213

Katıların karıştırılması

214

Eleme

215

Tarama

216

Sprey boyama

217

Kimyasal temizleme / kaplama banyosu

218

Buharlı yağdan arındırma

219

Tepsili Kurutma Fırını

220

Peletleme

221

Tablet presleme

Kontrol Yaklaşımı 3

300

Genel İlkeler

301

Eşya saklama gözü

302

Ekstraksiyon ünitesinden atık uzaklaştırma

303

Katıların nakli

304

Yüksek verimli çuval boşaltma

305

Varil doldurma

306

Varil boşaltma

307

IBC tankı doldurma ve boşaltma (katılar için)

308

IBC tankı doldurma ve boşaltma (sıvılar için)

309

Tanker doldurma ve boşaltma (katılar için)

310

Tanker doldurma ve boşaltma (sıvılar için)

311

Fıçı doldurma

312

Sıvıların pompa ile nakli

313

Küçük konteynırların (paketler ve şişeler) doldurulması

314

Katıların yük hücresi kullanılarak tartılması

315

Sıvıların yük hücresi kullanılarak tartılması

316

Katıların karıştırılması

317

Sıvıların sıvılarla veya katılarla karıştırılması

318

Buharlı yağdan arındırma

Kontrol Yaklaşımı 4

400

Genel İlkeler

Cilt ve göz teması

Sk100

Tehlikeli maddelerle cilt teması nasıl azaltılabilir

Solunum koruyucu donanım

R100

Solunum koruyucu donanım seçimi ve kullanımı

Güvenlik konuları

S100

Kilitleme / etiketleme sisteminin temel özellikleri

Çevresel konular

E100

Havaya verilen emisyonların kontrolü

E200

Suya verilen emisyonların kontrolü

E300

Katı atıkların güvenli şekilde bertaraf edilmesi

 

ISBN: 978-605-9665-24-7