Pestisitler

Malzeme bir pestisit olarak tanımlanmışsa, yapmakta olduğunuz görev veya görevleri en iyi tanımlayan durum kontrol formu veya formlarını aşağıdaki tablodan seçiniz.

Form No

Açıklama

P100

Konsantrasyon ve dilüsyon işlemleri

P101

Uygulama (püskürtme ve tozuma)

P102

Fumigasyon

P103

Zehirli yem kullanımı

P104

Kullanılmış olan konteynırların bertarafı

 

ISBN: 978-605-9665-24-7