Sık Kullanılan Solventler

En Sık Kullanılan Solventler

İnhalasyon kontrol kılavuz formunu aradığınız solvent için, ilk sütunda bulunan solvent isminin üzerine tıklayın.

Listedeki tüm solventler ayrıca Tehlike Grubu S'ye (Cilt ve göz teması) aittir. İlgili kimyasal kontrol formu için “Cilt ve Göz Riskleri” bölümüne bakınız.

Madde

Tehlike Grubu

Uçuculuk

Aseton

A ve S

Orta

Bütil asetat

A ve S

Orta

Dizel

B ve S

Düşük

Etil asetat

A ve S

Orta

Hekzan

B ve S

Orta

İzopropil alkol

A ve S

Orta

Metanol

C ve S

Orta

Metil etil keton

A ve S

Orta

Metil izobütil keton

B ve S

Orta

Parafin (Kerosen)

A ve S

Düşük

Perkloroetilen

C ve S

Orta

Petrol

B ve S

Yüksek

Toluen

B ve S

Orta

Trikloroetilen

C ve S

Orta

Beyaz alkol (Beyaz ispirto)

B ve S

Düşük

Ksilen

A ve S

Orta

 

 

ISBN: 978-605-9665-24-7