İçindekiler

Çeviri Editörü: Dr. Meral Türk

Çeviri Önsözü

Giriş   (Çeviren Dr. Zeynep Doğrul)

Prosedür (Çeviren Dr. Zeynep Doğrul)

Pestisitler (Çeviren Dr. Zeynep Doğrul)
     P100   (Çeviren Dr. Zeynep Doğrul)
     P101   (Çeviren Dr. Zeynep Doğrul)
     P102   (Çeviren Dr. Zeynep Doğrul)
     P103   (Çeviren Dr. Zeynep Doğrul)
     P104   (Çeviren Dr. Zeynep Doğrul)

Sık Kullanılan Solventler (Çeviren Dr. Zeynep Doğrul)

İnhalasyon Riskleri (Çeviren Dr. Zeynep Doğrul)

Cilt ve Göz Riskleri (Çeviren Dr. Canan Demir)
     Sk100   (Çeviren Dr. Canan Demir)

Solunum Maskeleri (Çeviren Dr. Canan Demir)
     R100   (Çeviren Dr. Canan Demir)

Güvenlik Konuları (Çeviren Dr. Canan Demir)
     S100   (Çeviren Dr. Canan Demir)

Çevre (Çeviren Dr. Nejdiye Mazıcan)
     E100   (Çeviren Dr. Nejdiye Mazıcan)
     E200   (Çeviren Dr. Nejdiye Mazıcan)
     E300   (Çeviren Dr. Nejdiye Mazıcan)

ILO Uluslararası Kimyasal Kontrol Rehberi Ana Metin (Çeviren Dr. Nejdiye Mazıcan)

Kılavuz Formları Listesi (Çeviren Dr. Canan Demir)

Kontrol Yaklaşımı 1 (Çeviren Dr. Canan Demir)
     100    (Çeviren Dr. Canan Demir)
     101    (Çeviren Dr. Canan Demir)
     102    (Çeviren Dr. Canan Demir)
     103    (Çeviren Dr. Canan Demir)
Kontrol Yaklaşımı 2
      200
   (Çeviren Dr. Canan Demir)
      201   (Çeviren Dr. Yasemin Yurt)
      202   (Çeviren Dr. Yasemin Yurt)
      203   (Çeviren Dr. Yasemin Yurt)
      204   (Çeviren Dr. Yasemin Yurt)
      205   (Çeviren Dr. Yasemin Yurt)
      206   (Çeviren Dr. Yasemin Yurt)
      207   (Çeviren Dr. Yasemin Yurt)
      208   (Çeviren Dr. Yasemin Yurt)
      209   (Çeviren Dr. Yasemin Yurt)
      210   (Çeviren Dr. Yasemin Yurt)
      211   (Çeviren Dr. Seher Kurtul)
      212   (Çeviren Dr. Seher Kurtul)
      213   (Çeviren Dr. Seher Kurtul)
      214   (Çeviren Dr. Seher Kurtul)
      215   (Çeviren Dr. Seher Kurtul)
      216   (Çeviren Dr. Seher Kurtul)
      217   (Çeviren Dr. Seher Kurtul)
      218   (Çeviren Dr. Seher Kurtul)
      219   (Çeviren Dr. Seher Kurtul)
      220   (Çeviren Dr. Seher Kurtul)
      221   (Çeviren Dr. Seher Kurtul)

Kontrol Yaklaşımı 3
      300
   (Çeviren Dr. Canan Demir)
      301   (Çeviren Dr. Zehra Nur Töreyin)
      302   (Çeviren Dr. Zehra Nur Töreyin)
      303   (Çeviren Dr. Zehra Nur Töreyin)
      304   (Çeviren Dr. Zehra Nur Töreyin)
      305   (Çeviren Dr. Zehra Nur Töreyin)
     306   (Çeviren Dr. Zehra Nur Töreyin)
     307   (Çeviren Dr. Zehra Nur Töreyin)
     308   (Çeviren Dr. Zehra Nur Töreyin)
     309   (Çeviren Dr. Zehra Nur Töreyin)
     310   (Çeviren Dr. Zehra Nur Töreyin)
     311   (Çeviren Dr. Zehra Nur Töreyin)
     312   (Çeviren Dr. Zehra Nur Töreyin)
     313   (Çeviren Dr. Zehra Nur Töreyin)
     314   (Çeviren Dr. Zehra Nur Töreyin)
     315   (Çeviren Dr. Zehra Nur Töreyin)
     316   (Çeviren Dr. Zehra Nur Töreyin)
     317   (Çeviren Dr. Zehra Nur Töreyin)
     318   (Çeviren Dr. Zehra Nur Töreyin)

Kontrol Yaklaşımı 4
     400
 (Çeviren Dr. Canan Demir)

Kaynaklar

Geri Bildirim

 

 

ISBN: 978-605-9665-24-7