İnhalasyon Riskleri

İnhalasyon Tehlike Grubunun Tanımlanması

Eğer maddeniz ile ilişkili Avrupa Birliği Risk Cümleleri’ni biliyorsanız, tablonun ikinci sütununu kullanın.

Eğer maddeniz ile ilişkili Küresel Uyarlanmış Sistem ((GHS=KUS) Tehlike Sınıfı/sınır değerlerini biliyorsanız, tablonun üçüncü sütununu kullanın.

Eğer bunların ikisini de bilmiyorsanız, Uluslararası Kimyasal Güvenlik Kartları (ICSC=UKGK) veya diğer kaynaklardan ilgili bilgileri bulmaya çalışın (örneğin UKGK kartlarının Kimyasal Bilgi Sistemi (KBS) koleksiyonuna bakın).

Maddenin işaretlerini veya sınıf / seviye değerlerini, tablonun ilk satırındaki hücrelerinkine kıyasla kontrol edin. Eşleşme bulursanız ana metnin üzerine tıklayın (Grup E).

Bulamazsanız, diğer dört satıra da yukarıdan aşağıya aynı işlemi yapın.

Tablonun tamamından bir değer alamadıysanız, son satırın ana metninin üzerine tıklayın (Grup A).

 

Tehlike Grubu

Avrupa Birliği Risk Cümleleri

Küresel Uyarlanmış Sistem (KUS) Tehlike sınıfları/sınır değerleri

Grup E

R42

R45

R46

R49

R68

Mutasyon yapıcı etki sınıf 1 veya 2

Kanser yapıcı etki sınıf 1

Solunumsal duyarlanma

Grup D

R48/23/24/25

R26/27/28

R39/26/27/28

R40 Kars.Kat.3

R60

R61

R62

R63

R64

Akut toksisite (ölümcül), herhangi bir yoldan, sınıf 1 veya 2

Kanser yapıcı etki sınıf 2

Tekrarlayan maruziyet toksisitesi, herhangi bir yoldan, sınıf 1

Üreme sistemi toksisitesi sınıf 1 veya 2

 

Grup C

R23/24/25

R34

R35

R37

R39/23/24/25

R41

R43

R48/20/21/22

Akut toksisite (ölümcül), herhangi bir yoldan, sınıf 3

Akut toksisite (sistemik), herhangi bir yoldan, sınıf 1

Korozivite, altgrup 1A, 1B veya 1C

Göz irritasyonu sınıf 1

Solunum sistemi irritasyonu

Cilt duyarlanması

Tekrarlayan maruziyet toksisitesi, herhangi bir yoldan, sınıf 2

 

Grup B

R20/21/22

R40/20/21/22

R33

R67

Akut toksisite (ölümcül), herhangi bir yoldan, sınıf 4

Akut toksisite (sistemik), herhangi bir yoldan, sınıf 2

 

Grup A

R36

R38

R65

R66

Akut toksisite (ölümcül), herhangi bir yoldan, sınıf 5

Cilt irritasyonu sınıf 2 veya 3

Göz irritasyonu sınıf 2

ISBN: 978-605-9665-24-7