ILO Uluslararası Kimyasal Kontrol Rehberi’nin Türkçe’ye Çeviri Telif Hakları

Bu içeriğin orijinal baskısı “International Chemical Control Toolkit”  başlığı altında Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre tarafından yayınlanmıştır.

Basım Yayın Hakkı © 2006 Uluslararası Çalışma Örgütü.

Türkçe Çevirisi Basım Yayın Hakkı © 2017 Ege Üniversitesi.

Çeviri ve yayın için gerekli izinler alınmıştır.

ILO yayınlarında Birleşmiş Milletler'in uygulamaları doğrultusunda kullanılan tanımlamalar ve bu yayınlar içindeki materyal sunumları, herhangi bir ülke, bölge veya toprağın veya bunların makamlarının yasal statüsüyle veya bunların sınırlarıyla ilgili olarak Uluslararası Çalışma Örgütü'nün herhangi bir görüşünün ifadesini hiçbir şekilde teşkil etmez.

Çalışmalarda ve diğer katkılarda ifade edilen görüşlerin sorumluluğu tamamen kendi yazarlarına aittir ve yayın içinde ifade edilen görüşlerin Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından bir onamasını teşkil etmez.

Firmaların ve ticari ürünlerin ve süreçlerin adlarına yapılan göndermeler bunların Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından bir onayı anlamına gelmez; belli bir firmanın, ticari ürünün veya sürecin adının belirtilmemesi ise bunların onaylanmadığına dair bir işaret değildir.

ILO, Türkçe çeviri bütünlüğünden veya geçerliliğinden ya da herhangi yanlış, hata, ihmal veya bunların kullanımından kaynaklanan sonuçların sorumluluğunu kabul etmez.

ISBN: 978-605-9665-24-7