Cilt ve Göz Riskleri

Deri ve göz ile temas tehlikelerinin tanımlanması (Grup S)

Eğer kullanmakta olduğunuz madde “Sık Kullanılan Solventler” arasında yer alıyorsa, bu madde Tehlike Grubu S’de yer alır. Bunun dışındaki hallerde:

Kullanmakta olduğunuz maddenin ilişkili olduğu AB R-cümlesini (Avrupa Birliği Risk-cümlesi) biliyorsanız, tablonun ikinci sütununu kullanınız.

Kullanmakta olduğunuz maddenin GHS (Küresel Uyum Sistemi) sınıf/düzey değerlerini biliyorsanız, tablonun üçüncü sütununu kullanınız.

Bu bilgilerin ikisine de sahip değilseniz, ICSC (Uluslararası Kimyasal Güvenlik Kartları-UKGK)’nı veya diğer kaynakları kullanarak (örnek olarak ICSC kartlarının CIS koleksiyonuna bakınız) konuyla ilgili bilgilere ulaşmaya çalışınız.

Maddenize ait olan cümleleri ve sınıf/düzey bilgilerini tabloda yazılı olanlar ile kontrol ediniz. Bu kontrol sonucunda bir eşleşme tespit ederseniz, kullanmakta olduğunuz madde Grup S’ye dahildir.

Birinci sütundaki Form No (Sk100) üzerine tıkladığınızda, Tehlike Grubu S ile ilişkili olan kılavuz formunu okuyabilirsiniz.

Form No

AB R-cümleleri

GHS sınıf/düzey değerleri

Sk100

R21
R24
R27
R34
R35
R36
R38
R39/24
R39/27
R40/21
R41
R43
R48/21
R48/24
R66

Akut toksisite (ölümcül), yalnızca dermal, sınıf 1, 2, 3 veya 4
Akut  toksisite (sistemik), yalnızca dermal, sınıf 1 veya  2
Korozivite, altsınıf 1A, 1B veya 1C
Cilt irritasyonu sınıf 2
Göz irritasyonu sınıf 1 veya 2
Cilt duyarlanması
Tekrarlayan maruziyet toksisitesi, yalnızca dermal, sınıf 1 veya 2

 

ISBN: 978-605-9665-24-7