Prosedür

İlgili kılavuz formları nasıl bulunur?

Kullandığınız madde bir pestisit ise, doğrudan “Pestisitler” bölümüne gidiniz.

Kullandığınız madde sıkça kullanılan bir solvent ise, bu maddeyi “Sık Kullanılan Solventler” listesinde bulmaya çalışınız.

Diğer herhangi bir madde için ilk adım, maddenin tehlike grubunu A'dan (en güvenli) E'ye (en tehlikeli) kadar tanımlamaktır. “İnhalasyon Riskleri” bölümüne gidiniz ve tablodaki “Avrupa Birliği Risk Cümleleri”  veya “Küresel Uyarlanmış Sistem (GHS) Tehlike Sınıfları” ile maddenin güvenlik verilerini eşleştirmeyi deneyiniz. İlgili tehlike grubunun üzerine tıklayınız.

Havaya karışan madde miktarı ile maddenin kullanım miktarını tanımlamak için sonraki talimatları izleyiniz. Son olarak, görüntülenen listeden kontrol yaklaşımını seçiniz ve ilgili göreve özgü kılavuz formlarına ulaşınız.

İnhalasyon ilişkili risklerin yanı sıra, maddenin olası cilt ve göz risklerinin de tanımlanması gerekir. Bunun için “Cilt ve Göz Riskleri” bölümüne gidiniz ve “Avrupa Birliği Risk Cümleleri” veya “Küresel Uyarlanmış Sistem (GHS) Tehlike Sınıfları”nı kullanarak maddenin tehlike grubunun S’ye girip girmediğini belirleyiniz. Görüntülemek için kimyasal kontrol formu numarasının üzerine tıklayınız.

Madde ile ilgili kılavuz formlarından herhangi biri solunumsal koruyucu donanım, çevresel korunma veya diğer güvenlik tedbirlerine duyulan gereksinimi belirtiyorsa, ilgili bilgiler şu bölümlerden edinilebilir: “Solunum Maskeleri”, “Çevre” ve “Güvenlik Konuları”.

ISBN: 978-605-9665-24-7