tipanabs.gif (6443 bytes)


15 Mayıs 2000  SAYI 62
 
 

Türk Tabipleri Birliği tabip odaları genel kurulları büyük ölçüde tamamlandı
Hekimler TTB Değerlerine Sahip Çıkıyor


Dr. Serçe sürgün edildi, sağlık istasyonu kapandı
Serinyollu'lar Doktorlarını İstiyor


TIP DÜNYASINDAN
Bir yıldır, Dr. Mehmet Emin Uluğ'un fotoğrafı Tıp Dünyası'nın sağ alt...


Malpraktis Yasa Tasarısı Taslağı Tartışmaya Açıldı

Taslaktaki Olumsuz Noktalar
Dr. Zuhal Amato Okuyan, Dr. Murat Civaner, Dr. Semih Şemin

YSŞ Dosyalarından Alınacak Dersler

İzmir Tabip Odası Anket Sonuçları
Hekimler Yasal Sorumluluklarından Habersiz

Devlet Sorumluluktan Kaçıyor
Dr. Mustafa Sütlaş

Yasaya Gerek Var mı?
Prof. Dr. Berna Arda

Hukukçu Gözüyle Taslak
Av. Mustafa Güler


Tüm Çocuklara Ücretsiz Sağlık Hizmeti


Dünya Tabipler Birliği Konsey Toplantısı Yapıldı


3 Mayıs Dünya Astım Günü'ydü
Herkese Rahat Bir Nefes


Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi 
 
 
 

mail9.gif (17469 bytes)buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)