Tıp Dünyası'ndan
 

 Bir yıldır, Dr.Mehmet Emin Uluğ’un fotoğrafı Tıp Dünyası’nın sağ alt köşesinde yeraldı. Diyarbakır SSK Hastanesi’nde Kadın Doğum Uzmanı ve Diyarbakır Tabip Odası Başkanı olarak görev yaparken, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine tayin edilmişti. Türk Tabipleri Birliği olarak hep birlikte gösterilen çabalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı vb. görüşmelerle bir ilerleme kaydedilemedi. Açılan dava ise, savunmanın “Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine tanınan yetkilerin kullanılması ile ilgili idari işlemler hakkında dava açılamayacağı” ve Diyarbakır İdare Mahkemesi’nin de “Olağanüstü Hal Bölge Valisine tanınan yetkilerin kullanılması ile ilgili dava yolunun kapalı oluşu.... objektif hukuk kuralları gereğince idari işlemin iptali işleminin incelenme olanağı bulunmaması”  gerekçesi ile reddedildi. Dolayısıyla süreç hukuksal düzeyde uluslar arası platformlara taşınmaya aday. 

 Dr.Mehmet Emin Uluğ geçtiğimiz günlerde istifa ederek Diyarbakır’da kaldı ve Diyarbakır Tabip Odası seçimlerinde aday olarak yeniden seçildi... 

 Bundan sonra Tıp Dünyası’nın sağ köşesinde Dr.Mehmet Emin Uluğ’un resmi bulunmayacak. Ama Dr.Mehmet Emin Uluğ, bugüne dek olduğu ve bundan sonra da olacağı gibi TTB örgütü içerisinde ve gönlümüzdeki yerini  sürdürecek.  Kimsenin hiç kuşkusu olmasın ki iyi hekimlik kazanacak. 
 
 
 
 

mail9.gif (17469 bytes)buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)