Hukukçu gözüyle taslak

Av.Mustafa Güler

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Tıbbı Yanlış Uygulama (Mal practice) Kanunu Tasarı Taslağı, 1982 yılında Dünya Tabipler Birliği tarafından yayınlanmış olan “Marbella Bildirisi”ni de gerekçeleri arasına alarak, tıbbı yanlış uygulamaların ve sorumluların belirlenmesi ile sağlık personelinin mesleki mali sorumluluk sigortasız olarak çalışamayacağı ve çalıştırılamayacağına ilişkin düzenlemeler getirmeyi amaçlamaktadır. 

Yasa tasarı taslağının incelenmesinde, yasa başlığından farklı olarak esas itibariyle tıbbi uygulamaların düzenlenmiş olduğu, yeni bir 1219 sayılı yasa düzenlemesi yapıldığı görülmektedir. 

Yasa tasarı taslağındaki düzenlemelerin tamamına yakını mevcut yasa, tüzük, yönetmelik düzeyindeki düzenlemelerde mevcut kurallardır. Bunların yasal düzeyde toparlanmış olması uygulamayı kolaylaştırmak bakımından yararlıdır.

Ancak bazı düzenlemelerin eksik bırakılmış olduğu da dikkati çekmektedir. Örneğin, yasa tasarı taslağında uzmanlık dışı faaliyet yasağı getirilmektedir. Ancak bugün yürüklükteki mevzuatta uzmanlık alanlarının etkinlik alanları net olarak belirlenmiş değildir. Hekimlerin mesleki açıdan yetkili olmadığı bir uzmanlık branşına giren hastalığı tedavi edemeyeceğine ilişkin getirilen düzenlemenin uygulanabilmesi, uygulamanın amaçlanana uygun olabilmesi için özellikle uzmanlık alanlarının sınırlarının açık olarak belirlenmesi gerekir.

Bütün bunlardan başka, tasarı taslağının genel olarak incelenmesinde, düzenlemenin hukuk hayatına bir yenilik getirmediği gibi, madde metinlerinin tamamının amacı ifade edebilirlik yönünden yeniden gözden geçirilip düzeltilmesinde yarar bulunmaktadır. 
 
 

 
 

mail9.gif (17469 bytes)buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)