ULUSLARARASI  HALK  SAĞLIĞI   KONGRESİ

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi ve TC Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde düzenlediği  Uluslararası  Halk Sağlığı Kongresi,  8-12 Ekim 2000 tarihlerinde, İstanbul’da  yapılacaktır.  Kongre’ye,  çok sayıda yerli ve yabancı uzman katılacak.  Kongre boyunca, Dünya Sağlık Örgütü’nün, 21. yüzyılda   “Herkese Sağlık” politikasını içeren 21 hedefi çeşitli oturumlarda tartışmaya sunulacak.  Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi’nin tanımladığı bu hedefler arasında,  toplum sağlığını yakından ilgilendiren tıp ve   ilişkili konular yer alıyor.  Bunların yanı sıra, çeşitli bilgi ve görüş alışverişlerinin sonucunda, Avrupa’da ve dünyada halk sağlığının  rolü ve eylem potansiyelinin ortaya konması amaçlanıyor.

Kongre’nin multisektoryel ve multidisipliner  olması doğrultusunda çaba harcanıyor.   Tartışmaların bir bölümü genel oturumlarda, geri kalanı ise, uluslararası uzmanların  yöneteceği grup çalışmalarında  gerçekleşecek.  Ev sahibi ülke olarak Türkiye’nin yerel ve özgün sorunlarının tartışılacağı ayrı oturumlar da olacak.

Kongre Birinci Duyurusu’nda belirtildiğine göre, bildiri özetlerinin İngilizce olarak,  15 Ağustos 2000 tarihine kadar Kongre Sekreterliği’ne gönderilmesi gerekiyor.  Özetlerin e-posta ile  gönderilmesi  de olanaklıdır.
 
Kongre’nin bilimsel etkinlikleri arasında bir multimedya sunumu,  7 konferans, 
2 forum, 4 panel,  20’nin  üzerinde de grup çalışması  bulunuyor. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı, Kongre’ye katılmak isteyen pratisyen hekimlere destek sağlayacaktır.  Kongre katılımcısı olmak isteyen   pratisyen hekimlerin, bulundukları yerlerdeki  Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı şubelerine başvurmaları gerekiyor.

Kongre ile ilgili diğer bilgiler:
Kongre tarihi: 8-12 Ekim 2000
Kongre  yeri:  Lütfü Kırdar Uluslararası  Kongre ve Sergi Sarayı
Kayıt  ücretleri:    
                           31 Temmuz öncesi        31 Temmuz sonrası         Kayıt günü
Uzman hekim                  200 $                               225 $                       250 $
Pratisyen hekim               150 $                               165 $                       175 $
Diğer meslek üyesi          150 $                               165 $                       175 $  
Öğrenci                            100 $                               110 $                       125 $   
HASUDER üyesi             150 $                               165$                        175 $                   

Fotoğraf yarışması:
Konu:  “Sağlığım sermayemdir”
Katılma koşulu: Herkese açık
Son katılma tarihi:            25 Ağustos 2000
Sonuçların açıklanması:   15 Eylül 2000

Kongre başvuru adres ve telefonları:
Dekon Kongre ve Turizm Yıldız 
Posta Cad. No: 48/15  80700
Esentepe İstanbul 

Tel.    0212-347 00 60
Faks.  0212-266 17 57
E-Posta: [email protected] 
 
 
 
 
 

mail9.gif (17469 bytes)buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)