3 Mayıs Dünya Astım Günü'ydü
Herkese rahat bir nefes

ANKARA- Global Initiative for Asthma (GINA) aktivitesi olan, Dünya Sağlık Örgütü ve ABD Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Estitüsü tarafından desteklenen Dünya Astım Günü nedeniyle 3 Mayıs'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. 

2000 yılında Dünya Astım Günü'nün ana teması "Herkese rahat bir nefes" oldu. Bu ana tema ile , dünyada astım hastalığı dolayısıyla sıkıntı çeken insanların tümünün zamanında tanı ve uygun tedavi olanaklarına kavuşmasının gerekliliğini anlatmak, sağlık personeli ile işbirliği içinde hastalara astım hastalığı ile başetmenin yollarını öğretmek ve hastalığın kötüleşmesine yol açan çevresel faktörlerden sakınmanın yollarını anlatma amacı belirtilmek isteniyor.

Dünya Astım Günü'nü organize eden kuruluşlar beş kıtada 50'den fazla destek grubuyla birlikte çalışıyor. 

Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği tarafından organize edilen etkinlikler çerçevesinde hekim, yardımcı sağlık personeli, hasta ve hasta aileleri için toplantılar düzenlendi. 
3 Mayıs'ta Ankara'da yapılan Hasta-Hekim Eğitim Toplantıları'nın açılış töreninde bir konuşma yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, astımın dünyada ve Türkiye'de giderek büyüyen bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, Ankara'da 1966 yılında yüzde 2.2 olan yaşam boyu görülme sıklığının 1992 yılında 3 kat artarak yüzde 6.9'a ulaşmasına dikkat çekti. Başta kent nüfusunda olmak üzere ülkenin her yerinde astıma yaygın olarak rastlandığını belirten Sayek, ölüm, hastaneye yatma nedenleri açısından da önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade etti. Sayek, astım ilaçlarının maliyetlerine de dikkat çekerek, astımda hasta eğitiminin önemine vurgu yaptı. Yapılan çeşitli araştırmaların hekimlerin hasta eğitimine yeterince eğilmediğini gösterdiğini belirten Sayek, şöyle dedi: "O halde astım, hem önemli bir halk sağlığı sorunu, hem de yaklaşım istenilen düzeyde değil. Bunun en önemli nedenlerinden biri sistemin altyapı bozukluğu. Sevk sistemi yok, hasta sayısı çok, tanı koyma için araç yok, kayıt sistemi düzgün değil". TTB'nin Toraks Derneği bünyesindeki bir alt komisyonun belirlediği Astım Uzlaşı Dokümanı'nın geliştirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Sayek, TTB'nin süreli yayınlarıyla alana katkıda bulunduğunu, GPE ile de birinci basamak hekimlerine eğitim verebileceğini söyledi. (TD) 
 
 
 
Rakamlarla astım

* Her yıl dünyada 180 bin kişi astımdan ölüyor
* Batı Avrupa'da son on yıl içinde insidans iki kat arttı. Yalnızca ABD'de astım hastalarının sayısında 1980'den beri yüzde 60 artış görüldü.
* Astım Türkiye'de de yaygın bir sağlık sorunu. Sadece Ankara'da 26 yılda üç kat artış gösterdi.
* Global olarak astımın maliyeti tüberküloz ve AIDS'in toplam maliyetinden fazla olduğu tahmin edilmektedir. Yalnızca ABD'de maliyet yılda 6.4 milyar dolar. 


 
 
 
 
 

mail9.gif (17469 bytes)buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)