Tüm çocuklara ücretsiz sağlık hizmeti

TTB Merkez Konseyi, Ulusal Çocuk Kongresi nedeniyle yaptığı basın açıklamasında, nüfus cüzdanının tüm çocukların ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti alabilmeleri için yeterli bir belge olmasını istedi. 

 
GERÇEK:1
*Türkiye Çocuk Haklarına Dair Sözlemşe (ÇHDS)’ye imza attı.

GERÇEK:2
*ÇHDS Madde:6
1)Taraf Devletler, her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul ederler.
2)Taraf Devletler, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı gösterirler.
ÇHDS Madde:24
1)Taraf Devletler, çocuğun olabilecek en iyi sağlık düzeyine kavuşma, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini veren kuruluşlardan yararlanma hakkını tanırlar. Taraf Devletler, hiçbir çocuğun bu tür tıbbi bakım hizmetlerinden yararlanma hakkından yoksun bırakılmamasını güvence altına almak için çaba gösterirler.
2)Taraf Devletler, bu hakkın tam olarak uygulanmasını takip ederler ve özellikle:
a)Bebek ve çocuk ölüm oranlarının düşürülmesi,
b)Bütün çocuklara gerekli tıbbi yardımın ve tıbbi bakımın; temel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine önem vererek sağlar.

GERÇEK:3
*Ulusal Çocuk Kongresi İl Komisyon Raporu/2000’den 
Diyarbakır:Bağışıklama Oranı  %31
Batman: Bağışıklama Oranı %51
Şanlıurfa:Bağışıklama Oranı %53
*Hakkari:Bebek Ölüm Hızı       Binde 95
Muş:Bebek Ölüm Hızı Binde 72

GERÇEK:4
*Ulusal Çocuk Sağlığı Kongresi Açış Konuşmalarından;
”Çocuklar hastanelerde rehin kalıyorlar!” 
Bu gerçeklerin çözümü; çocuklardan başlayarak tüm toplumun “nüfus cüzdanı” belgesi ile sağlık hizmetlerinden yararlandırılmasıdır.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ OLARAK TALEBİMİZ; NÜFUS CÜZDANININ TÜM ÇOCUKLARIN ÜCRETSİZ, NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ ALMALARI İÇİN YETERLİ BİR BELGE OLMASIDIR. GELECEĞİMİZ İÇİN BİR KEZ DAHA VE ISRARLA TALEP EDİYORUZ!

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ
 
 
 

 
 

mail9.gif (17469 bytes)buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)