İzmir Tabip Odası anket sonuçları
Hekimler yasal sorumluluklarından habersiz
 

İZMİR- İzmir Tabip Odası'nın çalışmasında, hekimlerin yasal sorumluluklarından habersiz oldukları ortaya çıktı. 97 hekimin katıldığı anket çalışmasında adli bilirkişilik ve hasta sırrının açıklanmasıyla ilgili sorulara verilen doğru yanıt oranı yüzde 1'de kaldı. 26'SI sağlık ocağı, 23'ü devlet hastanesi,  48'i üniversite hastanesi hekimine ''Adli görevler ve bilirkişilik'', ''Tanı ve tedavide yasal sorumluluk'' ile ''İdari soruşturmalar'' la  ilgili toplam 20 soru soruldu. İki hekim hiçbir soruya doğru yanıt veremedi. 

 Gerçeğe aykırı raporlar karşısında sorumluluklar ve idari soruşturma açılma nedenleriyle ilgili sorular en fazla doğru yanıt bulan sorular oldu. Yasal sorumluluklarla ilgili bölümdeki soruların yarıdan fazlasını bilen çıkmadı. 20 sorundan 13'ünü doğru yanıtlayan iki hekim, en fazla doğru yanıt verenler oldu.  
Çalışma sonucunu değerlendiren İzmir Tabip Odası Hukuk Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Hamit Hancı, ''Çalışmada hekimlerin tıbbi yasal düzenlemeleri tam olarak bilmedikleri ortaya çıktı. Hekimlerin yasal sorumluluklarını bilmemeleri adliyeye intikal eden olaylarda mazeret kabul edilmiyor'' dedi.  
Hancı, ''Son zamanlarda hekimler aleyhine açılan dava ve soruşturmalarda büyük artış görülüyor. Bu nedenlerle tıp fakültelerinde hekimlerin yasal sorumluluk ve haklarını öğreten (Tıp Hukuku) dersleri verilmeli. Tıp fakülteleri, tabip odaları ve sağlık müdürlükleri işbirliğiyle hekimlere yönelik mezuniyet sonrası eğitim programları düzenlenmeli'' dedi.  

Hekimlerin mesleki çalışma süreleri yüzde 19'unun 1 - 5, yüzde 23'ü 6 - 10, yüzde 57'si 11 yılın üzerinde. Hekimlerin yüzde 35'i pratisyen, yüzde 30'u uzman, yüzde 35'i öğretim görevlilerinden oluştu. Hekimlerin yüzde 59'u daha önce bir yönetim görevinde bulunurken, yüzde 41'i hiç yöneticilik yapmamış. Hekimlerin yüzde 60'ı adli hekimlik, yüzde 40'ı bilirkişilik görevi yapmış. Yüzde 26'sı tanıklık, yüzde 17'si soruşturmacılık yapmış, yüzde 15'i hakkında soruşturma açılmış, ancak ceza alan olmamış.  
 
 
 

 
 

mail9.gif (17469 bytes)buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)