DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ KONSEY TOPLANTISI YAPILDI

 Dünya Tabipler Birliği 156. Konsey Toplantısını 4-7 Mayıs tarihlerinde Fransa Diwonne Les Bains’te yaptı. 

 *Konsey; Helsinki Deklerasyonu’ndaki revizyon çalışmalarını gözden geçirdi ve 3-7 Ekim 2000’de Edinburgh’ta yapılacak. Genel Kurul’da kabul edilecek hale getirdi. Önümüzdeki bir-iki hafta içinde düzeltilmiş metin tabip birlikleri web sayfalarına konacak. Bu konuda tabip birlikleri yanısıra, hasta grupları, uzmanlar ve etikçilerin de görüşleri alınacak.

 Toplantıda; insan genomunun patent alması ile ilgili daha önce alınan karşı çıkma kararında ısrarcı olunması kararlaştırıldı. Dünya Tabipler Birliği insan geninin, insanlığın ortak mirası olduğunu ve tüm araştırmacı ve bilimcilere açık olması gerektiğini düşünmektedir. Bu nedenle de ulusal tabip birliklerini gen patentine karşı çıkmaya ve hükümetlerine böyle bir durumun gerçekleşmemesi için çağrı çıkarmaya davet etmektedir. Dünya Tabipler Birliği Konseyi, Hindistan’da fötüsün cinsiyetinin belirlenip, kız fötüslerin öldürülmesine dönük uygulamanın etik olmaması nedeniyle, Hindistan Tabip Birliği ile birlikte bir Dünya Tabipler Birliği Bildirgesi hazırlanmasına da karar verdi. 

 Dünya Tabipler Birliği merkezi sağlık veritabanlarının içeriği ve kullanımı ile ilgili uluslar arası etik rehberler geliştirecek.

 Dünya Tabipler Birliği, Cenevre’de DSÖ ile ortak düzenlediği bir seminer sonrası bu rehberleri hazırlama kararı verdi. Bu seminere sağlık, tıp ve bilim toplumunun temsilcileri katılarak, bireylerin özel yaşamlarının böylesi bir merkezi veritabanına girmesinin sakıncalı olabileceği konusundaki görüşlerini belirttiler.

 Dünya Tabipler Birliği Başkanı Dr.Anders Milton; “bu veritabanlarının oluşturulması konusunda halkın endişesi giderek büyüyor, bu anlaşılmalı ve kullanımlarını belirleyecek uluslar arası rehberler geliştirilmeli” dedi. Dr.Milton; “merkezi sağlık veritabanları hastalıkların anlaşılmasında, bilimsel veri teşkil ederek yoğun katkı yapar. Ancak özel yaşama saygı, gizlilik, onam gibi hasta haklarındaki temel kavramları da unutmamak gerekir.” dedi.

 Dünya Tabipler Birliği’ne göre hastaların veritabanları konusunda bilgi almaya ve bu bilgi bankalarına isimlerinin girmesine karar verip vermemeye de doğal olarak hakları vardır. Dünya Tabipler Birliği’nde bir çalışma grubu oluşturuldu ve bu grup Ekim ayında Edinburgh’da yapılacak Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’na bu konuda bir taslak rehber sunacak.

 Dünya Tabipler Birliği Konseyi, ayrıca, özellikle Rusya Federasyonu ve yeni bağımsız ülkelerde hapishanelerde sağlık koşullarının iyi olmaması ve özellikle tutuklulararasında tüberkülozun yaygınlaşması nedeniyle yeni bir “bildirge” hazırlama kararı aldı. Bu konu da Genel Kurul’a getirilecek. Konsey toplantısında Tabip Birliklerine organ transplantları konusunda rehber olacak bir deklerasyon üzerinde çalışıldı ve bazı değişiklik önerileriyle Ekim ayında yapılacak genel kurula iletilmesine karar verildi.
 
 

 
 

mail9.gif (17469 bytes)buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)