Devlet Sorumluluktan Kaçıyor

Dr.Mustafa Sütlaş
Hasta Hakları Derneği Genel Sekreteri

Hazırlanan yasa tasarısı taslağının taraf olan örgütlerin işbirliği ya da katkısı olmadan yasalaştırılmak istenmesi yanlış bir tutum. Sorunları, ona kaynaklık eden sistem yerine insanlara mal etmek, üstelik henüz hata ortaya çıkmadan, olasılık üzerine sigorta yapmak, sıkıntıları daha da artıracaktır. Taslak, özel sigorta şirketlerine yeni kaynak yaratıldığını düşündürmektedir.

Devlet, tıpkı sağlık hizmetinden çekildiği gibi, bu hizmet alanının denetimi ve ortaya çıkan sorunların tazmini konusunda da üzerinde bulunan yükümlülükten kurtulmak istemekte, sorumluluğu hizmeti alanlarla verenlere yüklemeye çalışmaktadır. 
Taslak, hastayı başta yakınları olmak üzere, çevresinden ayrı ve yalıtılmış olarak ele almaktadır. Hasta yakını terimi, taslakta yer almaktadır. Oysa sağlık hizmetinin pek çok noktasında ve hizmetin sunumu içinde pek çok durumda, hasta yakınları doğrudan doğruya konunun tarafları arasında yer almaktadır. Benzer biçimde sağlık çalışanlarının ve hizmeti alanların üyesi bulundukları gönüllü ya da zorunlu örgütler ve yapılanmalar taraf olarak yer almalıdır. 
 
 
 
 

 
 

mail9.gif (17469 bytes)buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)