Yasaya gerek var mı? 

Prof.Dr.Berna Arda

Tıp uygulamalarında ortaya çıkabilen ve özellikle hekimler başta olmak üzere bütün öteki sağlık çalışanlarını da hastalar ve hasta yakınlarıyla karşı karşıya getiren önemli bir sorundur “mal practis”. Ancak üzerinde titizlikle durulması gereken birkaç nokta bulunmaktadır. Bunlardan ilki “yanlış/hatalı tıbbi uygulama” ile “komplikasyon”un arasındaki farkın bilinmesi ve gerekli olduğunda konunun uzmanlarınca bu ayrımın yapılmasının gerektiğidir. İkincisi, mal practis yaratan bir durumun, hemen bütünüyle bir tek etkene indirgenemeyeceği, onu ortaya çıkaran mesleki eğitim, sağlık sisteminin işleyişi ( ya da işlemeyişi), sağlık ekibi içerisindeki iletişim(sizlik)... gibi daha uzatılabilecek bir liste dolusu etkenin bulunduğu gerçeğidir. Bir başka önemli nokta; bir çok tıbbi uygulama için “olmazsa olmaz” aşamaların belirlenmemiş olmasıdır; yani hangi basamağın atlanmasının ya da uygun biçimde yapılmamasının “yanlış/hatalı tıbbi uygulama sayılabileceği” konusunda da ciddi bir belirsizlik vardır.

Bu saptamalardan sonra  şu anda Türkiye’de “mal practis” ile karşı karşıya bulunduğunu düşünen bir hasta ya da hasta yakını için onu bekleyen nasıl bir tablonun bulunduğuna bakalım. Hem disiplin soruşturması açmak bakımından tabip odaları onur kurulları işlevlerini görmektedir, hem de hukuki yolun mahkemeler kanalıyla işletilmesi açısından gerekli yasal temel düzenlemeler bulunmaktadır. Böylece, tüzük, yönetmelik gibi hasta haklarına doğrudan yönelik yasal metinler varken, bir yenisine daha gereksinim olup olmadığı sorgulanabilir.

Tasarıda dikkati çeken bir nokta da, “Amaç” maddesinde tüm sağlık uygulayıcılarını kapsamaya çalışan – öyle ki sünnetçi de buradadır, protezci de- ama hekimi merkeze koyan bir yaklaşımdır. Burada bir tutarsızlık vardır. Tüm sağlık uygulayıcıları kapsam içerisinde ise, metin içerisinde onların sorumluluklarının da dile getirilmiş olması gerekir, yok eğer görüldüğü gibi bu hemen sadece hekimlere yönelik yasa olacaksa, o halde de amaç maddesindeki tüm öteki sağlık profesyonellerini zikretmeye gerek yoktur. 
 
 

 
 

mail9.gif (17469 bytes)buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)