6-12 Mart Sağlıkta Şiddet Sona Ersin Eylem ve Etkinlikler

368/2017
06.03.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

TTB Merkez Konseyi ve tabip odaları olarak, Genel Yönetim Kurulu'nda belirlenen 14 Mart programı çerçevesinde, “14 Mart’ta 4 Talebimiz Var” ana başlığıyla; haksız ve hukuksuz ihraç edilen hekimlerin işlerine iadesini, hastaya yeterli süre ayrılmasına yönelik çalışma koşullarını, çalışırken ve emeklilikte insanca ücreti, sağlıkta şiddetin sona ermesini talep edecekleri etkinlikler gerçekleştiriyoruz..

Bu program doğrultusunda, 6-12 Mart 2017 tarihleri arasında “Sağlıkta Şiddetin Sona Ermesi” talebini içeren eylem ve etkinlikler yapılacaktır.

Ekte, oda olarak “Sağlıkta Şiddetin Sona Ermesi” konusunda gerçekleştireceğiniz etkinliklerde yararlanmanız ve üyelerinize duyurmanız için hazırlanan "Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!" başlıklı açıklamayı iletiyoruz. Gerçekleştireceğiniz etkinliklerin TTB web sayfasında duyurulması için, etkinlik haberlerinin, çekilen fotoğraflarla birlikte [email protected] e-posta adresine gönderilmesini bekleriz.

Ekte ayrıca, sağlıkta şiddetin sona ermesi ile ilgili talebimizi içeren “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı” broşürünü iletiyoruz. Söz konusu broşür geçtiğimiz günlerde basılı olarak odanıza gönderilmiştir.

14 Mart 2017 programının hekimlerin çalışma ve yaşam koşullarına ve Türkiye sağlık ortamına katkı sunacağı umuduyla çalışmalarınızda başarılar dileriz.                     

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Ekler için tıklayınız...