Dr. Ersin Arslan Anma Basın Açıklaması Metni

620/2015
15.04.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi:07.04.2015 tarih ve 572/2015 sayılı yazımız.

İlgi yazıda belirttiğimiz gibi Dr. Ersin Arslan’ın ölümünün 3. yılında tüm illerde sağlık alanındaki diğer kurumlarla birlikte açıklamalar yapacağız.

17 Nisan Cuma günü yapılacak olan basın açıklamasında kullanabilmeniz için hazırlanan ortak metin ektedir. İmzacı kurumlara, odanız bölgesinde mevcut kurumlarla da görüşerek dilediğiniz biçimde ekleme yapabileceğinizi belirtmek isteriz.

Eylem ve etkinliklerinizde çekilen  fotoğrafları, eylem haberiyle birlikte (etkinliğe katılan meslek örgütleri, sendikalar, kurumlar, yapılan konuşmalar, konuşmacılar, vb) [email protected] mail adresine gönderirseniz web sayfamızda konuyla ilişkili haberimizde yer vereceğiz.

Eylem ve etkinliklerimizin sağlıktaki şiddeti azaltmaya katkı sunması dilekleriyle gösterdiğiniz destek için teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri