13-14 Mart Süreci Medya Raporu

463/2015
25.03.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Aldığımız karara uygun olarak 13 Mart’ta G(ö)REV’imizi elbirliğiyle, başarıyla yerine getirdik. 14 Mart’ta yine ASM’lerde direnişteydik. Hep birlikte yurt çapında etkinliğimizi yaptık, taleplerimizi bir kez daha haykırdık.

Medya çalışmalarına özel önem verdik. Gerek yazılı, görsel, işitsel medyada, gerekse internet medyasında ve sosyal medyada G(ö)REV etkinliğimizi duyurmaya çalıştık. Sizler bölgelerinizde büyük özveriyle çalışarak, yerel/bölgesel medya olanaklarını harekete geçirdiniz.

TTB’nin ve odalarımızın ürettiği klipler sosyal medyada, spotlarımız radyolarda yoğun ilgi gördü. Yöneticilerimiz televizyon programlarında G(ö)REV etkinliğinin amacını ve taleplerimizi aktardılar. Ortak emekle ürettiğimiz afişlerimiz, broşürlerimiz çeşitli mecralarda hem meslektaşlarımızla hem kamuoyuyla  paylaşıldı.

Tüm bu çabaların sonucunda, G(ö)REV etkinliği 9-15 Mart 2015 tarihleri arasında, Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarımızın adlarıyla, yerel ve ulusal yazılı basında 256 ayrı haber oldu. Aynı tarihler arasında internet medyasında 487 haber, G(ö)REV etkinliğine ayrıldı. Etkinlik, 12-15 Mart 2015 tarihleri arasında, görsel basında 30 farklı mecrada 117 kez haber oldu. Açık Radyo, Show Radyo, Radyo ODTÜ ve CNN Türk Radyo, spotlarımızın yayımlandığı ve etkinliğin gerek konuklarla, gerek haberlerle duyurulduğu radyo kanalları oldu. 14 Mart Cumartesi günü aile hekimleri aynı kararlılıkla nöbet direnişini sürdürdüler.

Bu yoğun emek dolayısıyla tüm yöneticilerimize, aktivistlerimize, tabip odası çalışanı arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 

Ekler için tıklayınız...