8 Mart Kadınların Mücadele ve Dayanışma Günü

385/2015
06.03.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

8 Mart Kadınların Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle, uzun süredir yaygın ve can alıcı nitelikte tırmanan kadına yönelik şiddet konusuna  dikkat çekmek gerektiğine inanıyoruz.

Kadına yönelik şiddetin kaynağında; hekim ve sağlık çalışanlarını da girdabına alan çatışmacı, ayrıştırıcı niteliğiyle eril ifade biçimleri olduğunu izliyoruz.

Bu nedenle  Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından düzenlenen bildiri doğrultusunda Odanız tarafından da tüm yetkililerin eşitlikçi görüşler ifade etmeye,  kadına yönelik şiddetin son bulması için etkin tutum almaya davet edilmesi mücadelemize güç katacaktır. Ayrıca Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından hazırlanan afiş, bildirge, illerdeki eylem ve Dünya Kadın Yürüyüşü programı ektedir.

Bilginin bütün meslektaşlarımızla etkin paylaşılması için gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, şiddetsiz günler diliyoruz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri